_

 

"
UGOVOR O SARADNJI

Podgorica, 19.05.2017.

Dana 19.05.2017. godine potpisan je Ugovor o saradnji između Instituta internih revizora Crne Gore (IIRCG), Komore Procjenitelja Crne Gore (www.komoraprocjenitelja.me), Univerziteta UDG iz Podgorice (http://www.udg.edu.me/) i revizorske kompanije HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/)

Cilj potpisivanja ugovora je edukacija strukovnih lica u dijelu praktične primjene standarda iz oblasti računovodstveno-revizorske profesije Crne Gore u skladu sa:

1.IFAC Standardima računovođa i revizora,

2.IIA Standardima interne revizije,

3.Međunarodnim IFRS Standardima finansijskog izvještavanja,

4.Međunarodnim ISACA Standardima reizije Informacionih Sistema,

5.Međunarodnim IVSC i Evropskim TEGoVA Standardima procjene imovine i kapitala (biznisa).

Ugovor o saradnji su potpisali:

 

 

Naslovna