_

 

"
IIRCG SKUPSTINA-5 CPE

Na osnovu člana 20 Statuta Instituta internih revizora Crne Gore, sazivam IX redovnu Skupštinu Instituta, koja će se održati dana 27.07.2018. godine u prostorijama IIRCG u Podgorici, ulica Aerodromska 2A/III-23, sa početkom u 12:00 časova.

Predsjednik UO IIRCG

Prof. dr Đorđije Rakočević

 

NAPOMENA:

 

Materijali za sjednicu IX redovne Skupštine IIRCG se stavljaju na raspolaganje članstvu putem zaštićenog dijela IIRCG web sajta, kome se može pristupit i putem adrese http://dls-cg.com/

IIRCG Administracija će svakom članu dodijeliti korisničko ime i šifru za pristup zašti ćenom dijelu IIRCG web sajta, kako bi svaki član mogao da izvrši uvid u materijale sa IIRCG Skupštine.

U skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore ali i internim aktima Instituta internih revizora Crne Gore, pravo učća na Skupštini imaju svi članovi koji su izmirili godišnje IIRCG članarine do 30.06.2018. godine, zaključno sa članarinom za 2017. godinu.

Strukovna lica koja su pristupila IIRCG članstvu tokom 2018. godine, imaju pravo glasa/učća na Skupštini ukoliko su izmirili godišnju članarinu do 30.06.2018. godine

Više informacija putem telefona 069 585 005.

 

 

 

Naslovna