_

 

"
IIRCG SEMINAR

Podgorica, 15.09.2016.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 14.09.2016. Seminar na temu

 

"KONTROLA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJI"

U SARADNJI SA:

 

PODACI O PREDAVAČIMA

 

KENAN DURAKOVIĆ

CRNA GORA

 • 2014- : Generalni direktor za informatičku infrastrukturu - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore,

 • 2013-2014: Šef kabineta - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije,

 • 2011-2013: Savjetnik u Kabinetu ministra - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije,

 • 2010-2011: Šef odsjeka za razvoj - Ministarstvo za informaciono društvo,

 • 2009-2010: Samostalni savjetnik I - Ministarstvo za informaciono društvo,

 • 2005-2009: Savjetnik – Sekretarijat za razvoj

 • 2002-2005: Glavni operater na sistemu - Sekretarijat za razvoj.


DOC. DR IGOR FRANC

SRBIJA

 • Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu,

 • Osnovao je Agenciju za bezbjednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor,

 • Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom više od 12 godina i doktorirao je u toj oblasti,

 • Ima  više od 10 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo pri Fakultetu za Informacione Tehnologije Metropolitan Univerziteta Beograd ,

 • Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbjednosti na više blogova,

 • Predavač je na različitim konferencijama u regionu.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
09:00-10:00  

Zahtjevi Zakona o informacionoj bezbjednosti;

Analiza sajber (syber) incidenata u Crnoj Gori;

Opšte smjernice i preporuke za zaštitu u sajber (cyber) prostoru i na internetu;

Funkcionalnost CIRT-a organizacione jedinice za sajber (syber) incidente.

 

KENAN DURAKOVIĆ

10:00-11:30  

Bezbjedna korporativna mreža

· Vrste napada i prijetnji

· Slojevita zaštita

· Wi-Fi bezbjednost

· BYOD i IoT prijetnje

· Specifičnosti napada na virtualizovanu infrastrukturu

· Firewall

· IDS/IPS

· Honepots i Honeynets

· Značaj redovnog bekcup-a i zaštite podataka

· Procedura oporavka

 

DOC. DR IGOR FRANC

11:45-13:20  

     Digitalna forenzika

· Korporativna digitalna forenzička istraga

· Prikupljanje digitalnih dokaza

· Specifičnosti digitalnih dokaza – COC

· Forenzički izvještaji

· Antiforenzičke metode i alati

 

DOC. DR IGOR FRANC

14:00-15:30  

     Bezbjednost aplikacija i kontrola softvera

· Etičko hakovanje

· Vrste penetration testiranja po lokaciji (interno, eksterno)

· Vrste penetration testiranja po tipu (crno, sivo, bijelo)

· Metodologija i koraci penetration testiranja

· Izvještaj penetration testiranja

 

DOC. DR IGOR FRANC

 

SEMINAR JE ORGANIZOVAN U SALI  INSTITUTA SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE U ULICI DR VUKAŠINA MARKOVIĆA 114, SA POČETKOM U 09:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna