_

 

"
Seminari

 


   

   

15.09.2016.|IIRCG ORGANIZOVAO U SARADNJI SA ODJELJENJEM ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL MEĐUNARODNOG INSTITUTA IZ BEOGRADA I MINISTARSTVOM ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE CRNE GORE, SEMINAR U OBLASTI KONTROLE INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI Opširnije...

   

10.08.2016.| IIRCG SEMINAR U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA), U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PROCJENE. PREDAVANJE JE ODRŽAO ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF-ZVANIČNI PREDAVAČ MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE PROCJENITELJA KAPITALA (iiBV). Opširnije...


   

   

29.03.2016.|IIRCG U SARADNJI SA UPRAVOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, ORGANIZOVAO SEMINAR NA TEMU "ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA". Opširnije...

   

29.01.2016.|SEMINAR IZ OBLASTI "NEFINANSIJSKOG I INTEGRISANOG KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA". SEMINAR JE ORGANIZOVAN POLAZEĆI OD DIREKTIVE ZA NEFINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE KOJU JE 29. SEPTEMBRA 2014. GODINE USVOJIO EVROPSKI SAVJET. Opširnije... 


   

   

21.12.2015.|SEMINAR NA TEMU "SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE" Opširnije... ČLANOVI IIRCG MOGU PREUZETI MATERIJALE SA SEMINARA UKOLIKO KLIKNU OVDJE...

   

26.10.2015.|SEMINAR NA TEMU PROCJENE NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA IVSC/TEGOVA STANDARDIMA I MJERENJE NJENE FER VRIJEDNOSTI ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE Opširnije... ČLANOVI IIRCG MOGU PREUZETI MATERIJALE SA SEMINARA UKOLIKO KLIKNU OVDJE...


   

   

30.10.2013.|SEMINAR: "KOMPLAJENS FUNKCIJA I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA-INTERAKCIJA SA INTERNOM REVIZIJOM" Opširnije...

   

15.04.2013.|SEMINAR: "FORENZIČKI INSTRUMENTI U INTERNOJ REVIZIJI" Opširnije...


   

   

14.03.2012.|SEMINAR: "INTERNA REVIZIJA U PRAKSI" Više...

   

25.12.2011.|SEMINAR: "PRIPREMA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA" Više...


   

   

06.02.2011.|IIRCG SAVJETOVANJE: "PRAKTIČNA PRIMJENA NAJNOVIJIH MRS I MSFI PRI IZRADI GODIŠNJEG RAČUNA" Više...

   

23.11.2010.|IIRCG SEMINAR: "INTERNA REVIZIJA-RAZVOJ I IZAZOVI" Više...


 

   

 

 

 

 

 

 

Naslovna