_

 

"
SEMINAR U ORGANIZACIJI IIRCG, KONGRESNA SALA HOTELA PODGORICA, 22.11.2010.

Podgorica, 23.11.2010.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je dana 22.11.2010. godine seminar na temu "Interna revizija-razvoj i izazovi".

Seminar je održan u kongresnoj sali hotela Podgorica, sa početkom u 09:00 časova.

Članovima Instituta internih revizora Crne Gore koji su stekli profesionalno zvanje "Ovlašćeni interni revizor-specijalista" prisustvovanjem na seminaru dodijeljeno je 7 (sedam) dodatnih sati Kontinuirane profesionalne edukacije, u skladu sa Pravilnikom IIRCG o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

Sve dodatne informacije u vezi sa rasporedom i terminima predavanja, te predavačima na seminaru, možete dobiti dvostrukim klikom na sledece fajlove:

Agenda 

 PDF format

Agenda 

     Power Point format

Po završetku seminara, polaznicima prvog Ciklusa edukacije koji su položili sve programom predviđene ispite, a u organizaciji Instituta internih revizora Crne Gore, uručen je sertifikat o stečenom zvanju "Ovlašćeni interni revizor-specijalista".

U ime IIRCG, sertifikate je uručio gospodin Roland de Meulder-Predsjednik Odbora za zastupanje interesa profesije Globalnog instituta iz Floride (IIA) i predsjednik Odbora za zastupanje interesa profesije evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) iz Brisela.

 

 

Natrag