_

 

"
IIRCG SEKCIJE

U okviru Instituta internih revizora Crne Gore (IIRCG)  organizovano je nekoliko Sekcija s ciljem promovisanja struke interne revizije iz Sektora Privrede, Javnog Sektora, oblasti Informacionih Sistema i Finansijskih Institucija, te povezivanja članstva kroz organizovanje raznih oblika strukovnih skupova kao osnova kontinuirane edukacije internih revizora Crne Gore u skladu sa pravilima Global IIA.

IIRCG SEKCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

DOC. DR IGOR FRANC

Koordinator IT Sekcije

  • Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu,

  • Osnovao je Agenciju za bezbjednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor,

  • Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom više od 12 godina i doktorirao je u toj oblasti,

  • Ima  više od 10 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo pri Fakultetu za Informacione Tehnologije Metropolitan Univerziteta Beograd ,

  • Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbjednosti na više blogova,

  • Predavač je na različitim konferencijama u regionu.

E-mail: ifranc@secitsecurity.com  


Naslovna