_

 

"
SAVJETOVANJE U ORGANIZACIJI IIRCG, KONGRESNA SALA RESTORANA RIBNICA, 05. FEBRUAR 2011.

Podgorica, 06.02.2011.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je dana 05.02.2011. godine savjetovanje na temu "Praktična primjena najnovijih MRS i MSFI pri izradi godišnjeg računa za 2010. godinu".

Savjetovanje je održano u Kongresnoj sali restorana Ribnica, sa početkom u 09:00 časova.

Predavanja je održao prof. dr Zoran Petrović-Univerzitet Singidunum Beograd, uz osvrt na uticaj primjene MRS i MSFI na računovodstvenu-revizorsku profesiju. Nakon završenog predavanja, učesnici su bili u prilici da postavljaju pitanja u vezi sa nedoumicama sa kojima se susrijeću u praksi.

 

 

Natrag