_

 

"
REAGOVANJE IIRCG NA SAOPŠTENJE ISRCG

Podgorica, 01.10.2011.

Polazeći od "Saopštenja Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore (ISRCG)" koje je izdato dana 29.09.2011. godine, Institut internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro), član IIA Global-Florida i ECIIA-Brisel obavještava svoje članstvo, ali i širu stručnu javnost o sljedećem:

Da je ISRCG u svom reagovanju/ saopštenju od 29.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:
Predstavnici IIRCG su se u svom saopštenju (objavljenom na njihovom sajtu 26 septembra 2011) pozvali na sve relevantne IES 1-8 u namjeri da dokažu da se u ovim standardima nigdje ne pominje edukacija internih revizora, ali su pri tome zanemarili IFAC-ov Etički kodeks i njegove smjernice koje upravo objašnjavaju da je po IFAC-u interni revizor, najprije profesionalni računovođa, koji se bavi uslugama revizije, poreza, konsaltinga i sl .

Izvor: Saopštenje ISRCG

IFAC "Etički kodeks profesionalnih računovođa"  bavi se Etičkim zahtjevima kod profesionalnih računovođa, i u jednom dijelu   (Sekcija 290: Nezavisnost-usluge eksterne revizije i pregleda, Paragraf 290.195 ) govori o etičkim zahtjevima obezbjeđenja nezavisnosti kod externih revizora tokom sprovođenja revizija i usluga pregleda. Etički kodeks ni u jednom dijelu se ne bavi pitanjima kvalifikacija za internog revizora.

Izvor: "Etički kodeks profesionalnih računovođa"

Pozivamo ISRCG da saopšti koji je to dio IFAC "Etičkog kodeksa profesionalnih računovođa" koji objašnjava da je po IFAC-u interni revizor, najprije profesionalni računovođa, koji se bavi uslugama revizije, poreza, konsaltinga i sl.?

Da je ISRCG u svom reagovanju/ saopštenju od 29.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:
IFAC standardi edukacije (IES 1–8) su sadržani u programu sertifikacije po CORS-u (parafi 1.23; 1.26 ) po kojem obrazujemo ovlašćene i sertifikovane računovođe. Sa tog aspekta nismo obmanuli stručnu javnost, jer su naši interni revizori najprije bili profesionalne računovođe edukovane u skladu sa IES. Ova zvanja (ili njima ekvivalentna) su po IFAC –ovom etičkom kodeksu osnova za profesionalno bavljenje internom revizijom

Izvor: Saopštenje ISRCG

 

Ponavljamo da se IFAC "Etički kodeks profesionalnih računovođa"  bavi Etičkim zahtjevima kod profesionalnih računovođa, i u jednom dijelu govori o etičkim zahtjevima obezbjeđenja nezavisnosti kod externih revizora tokom sprovođenja revizija i usluga pregleda. Etički kodeks ni u jednom dijelu se ne bavi pitanjima kvalifikacija za internog revizora.

Izvor: "Etički kodeks profesionalnih računovođa"

Pozivamo ISRCG da saopšti koji je to dio IFAC "Etičkog kodeksa profesionalnih računovođa" koji govori o osnovama za profesionalnim bavljenjem internom revizijom? Gdje su to zaboga pronašli u IFAC Etičkom kodeksu???

Da je ISRCG u svom reagovanju / saopštenju od 29.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:
Sledećim uporednim prikazom želimo da informišemo stručnu javnost o razlikama koje postoje izmedju IIA i IFAC sistema (na bazi GAAP i MRS/MSFI)

Izvor: Saopštenje ISRCG

Pozivamo ISRCG da saopšti kakve veze imaju "Opšteprihvaćeni računovodstveni principi (GAAP) sa Globalnim institutom internih revizora (IIA)???

Da podsjetimo:  USA Savezni savjetodavni Odbor za računovodstvene standarde (Financial Accounting Standards Board-FASAB) usvaja "Opšteprihvaćene računovodstvene principe" (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP) namijenjene saveznim (USA) tijelima koja su obavezna da podnose Finansijske izvještaje. Navedenu aktivnost FASB vrši po ovlašćenju Američkog Instituta javnih računovođa (AICPA) koji nema veze sa Globalnim institutom (IIA).

Izvor: http://www.fasab.gov/accounting-standards/authoritative-source-of-gaap/

Da je ISRCG u svom reagovanju / saopštenju od 29.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:

 

Crnogorski obrazovni računovodstveni standard (CORS1) donijet je u skladu sa Uredbom o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije u Crnoj Gori, u kojoj je navedeno da ISRCG ima obavezu utvrđivanja programa sertifikacije u skladu sa standardom obuke IFAC-a i njihovo objavljivanje u »Službenom listu Crne Gore«. Paragraf 1.10 navodi da se CORS bazira na IFAC-ovim standardima edukacije (IES), Etičkom kodeksu, relevantnim direktivama EU i Statutu ISRCG".

Izvor: Saopštenje ISRCG

 CORS1. (u dijelu interne revizije u tački 1.44 na strani 10) poziva se na nadleznost da vrši specijalizaciju internih revizora u skladu sa Uredbom Vlade (zaglavlje CORS-a).

U članu 2, stav 1, alineja 9 Uredbe Vlade navodi se da se ISRCG povjerava vršenje edukacije računovođa i revizora u skladu sa važećim IFAC-ovim Međunarodnim standardom obuke (IES).  Kako se IFAC organizacija ne bavi edukacijom internih revizora proizilazi da se ova Uredba odnosi na eksternu reviziju (ne na internu). Izvor: UREDBA. CORS1.

Takođe napominjemo da se IFAC "Etički kodeks profesionalnih računovođa" bavi pitanjima Etike kod profesionalnih računovođa, tj Etičkim Zahtjevima kod profesionalnih računovođa a ne internom revizijom.

Pozivamo ISRCG da saopšti koji je to dio IFAC "Etičkog kodeksa profesionalnih računovođa" koji se bavi internom revizijom tj osposobljavanjem i sticanjem zvanja u vezi sa internom revizijom, kako se na to poziva CORS1 (Paragraf 1.10) a u skladu sa IFAC Etičkim kodeksom, te pozivamo ISRCG da navedu barem jedan dio IFAC Etičkog kodeksa koji se bavi osposobljavanjem internih revizora???

Izvor: "Etički kodeks profesionalnih računovođa"

Pošto se takođe ISRCG poziva na CORS1.  i na nadleznost da vrši specijalizaciju internih revizora u skladu sa Uredbom Vlade, PONOVO pozivamo ISRCG da saopšti svom članstvu koji je to dio IFAC Standarda edukacije (IES) koji se može dovesti u kontekst sa internom revizijom i Uredbom Vlade CG i Crnogorskim obrazovnim računovodstvenim standardom (CORS 1)??

Da je ISRCG u svom reagovanju / saopštenju od 30.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:

Naš profesionalni računovođa u rangu ovlašćenog ili sertifikovanog računovođe je po programu sertifikacije i usvojenim znanjima daleko iznad edukacije koju sprovodi IIRCG

Izvor: Saopštenje ISRCG

 

Edukacija koju sprovodi IIRCG podrazumijeva predavanja osam renomiranih univerzitetskih profesora iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i BH, u prostorijama UDG Univerziteta, uz obezbijeđenu stručnu literaturu i polaganje ispita koje sprovodi predmetni profesor, uz verifikaciju Odbora za edukaciju sačinjenog od: Prof. dr Đorđe Blažić (Fakultet za državne i evropske studije Podgorica); Prof. dr Milan Lakićević (Ekonomski Fakultet Podgorica); Doc. dr Dragoljub Janković (MBS Fakultet Podgorica); Doc. dr Slavko Rakočević (Univerzitet Mediteran); mr Jadranka Glomazić (UDG Univerzitet Podgorica).

Sa druge strane, edukacija koju sprovodi ISRCG vrši se po sistemu «kupi knjigu i polaži», bez održanih predavanja,  bez literature usaglašene sa crnogorskom legislativom,  uz polaganje ispita kod partnera iz Beograda, uz ocjenjivanje komisije iz Beograda.

Pozivamo ISRCG da saopšti javnosti ko su članovi njihovog Odbora za edukaciju (ako ga uopšte imaju), ko vrši edukovanje i pripremu kandidata za sticanje profesionalnih zvanja te ko i gdje vrši ocjenjivanje radova?

Da je ISRCG u svom reagovanju / saopštenju od 29.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:

Takođe treba pažljivo razmotriti program edukacije IIA koji se bazira na drugačijim principima (USA), u odnosu na principe i standarde koji se primenjuju u EU i koje zastupa IFAC i organizacije-članice IFAC-a.

Izvor: Saopštenje ISRCG

IIRCG obavještava ISRCG da je sjedište IFAC organizacije (na koju se stalno pizivaju) upravo u SAD-u, i to u New York-u.

Izvor: Adresa IFAC organizacije

Ukoliko se IIA organizacija bazira na američkim principima, pozivamo ISRCG da saopšte na kojim se to evropskim principima bazira IFAC organizacija sa sjedištem u New York-u?

Da je ISRCG u svom reagovanju / saopštenju od 29.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:
IFAC smatra da interni revizor najprije mora da bude profesionalni računovođa.

Izvor 1: IFAC dokument - različite uloge profesionalnih računovođa u biznisu

U ovom dokumentu je na strani 3 istaknuta šema aktivnosti zaposlenog profesionalnog računovođe (koji nije u javnoj praksi). Jedna od aktivnosti je i uloga internog revizora.

Izvor 2: Saopštenje ISRCG

Da li je moguće da ISRCG navodi da "IFAC smatra da interni revizor najprije mora da bude profesionalni računovođa" i to navode na bazi "zbirke radova i intervjua" računovođa, koju je 2004. godine objavio Odbor za profesionalne računovođe u biznisu?

Takođe ukazujemo na činjenicu da u ovoj "zbirci intervjua računovođa", autor navodi da šema  na pomenutoj strani 3. (na koju se ISRCG poziva) predstavlja prikaz oblasti poslovanja gdje se mogu pronaći računovođe-po mišljenju određenog broja članova izdavača ove zbirke, a ne da je to dokaz (šema) da IFAC smatra da interni revizor najprije mora da bude profesionalni računovođa.

Da je ISRCG u svom reagovanju / saopštenju od 29.09.2011. naveo:   Odgovor IIRCG na navedenu konstataciju:

U Velikoj Britaniji na konkursima za angazman internog revizora je neophodno da kandidat prethodno posjeduje računovodstveni - ACCA sertifikat.

Izvor 2: Britanski pretraživač oglasa

 

Da li je moguće da se ISRCG, poziva na web pretraživač oglasa iz Velike Britanije i to navodi kao validan dokaz da je na konkursima za angažman internog revizora neophodan ACCA sertifikat?

Zbog javnosti ukazujemo na činjenicu da se u ovom oglasu (po osnovu koga se ISRCG poziva) javnosti obratilo izvjesno fizičko lice Alexandar Daniels iz Birmingema sa oglasom da traži internog revizora prvenstveno za poslove kontrole organizacionog dijela firme (ne zna se naziv firme) koji je nadležan za upravljanje sredstvima.

 

 

 

Neka interni revizori Crne Gore i šira stručna javnost daju konačan sud o kvalitetu informacija koje u svom saopštenju navodi Institut sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore (ISRCG) i kvalitetu činjenica koje nudi Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG). 

 

Natrag