_

 

"
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST IIRCG

POSLEDNJA VIJEST

Reagovanje Instituta internih revizora Crne Gore (IIRCG) u vezi sa najnovijim Saopštenjem Instituta sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore (ISRCG) Opširnije....

 

Prvo saopštenje IIRCG-Podgorica, 26.09.2011.

Institut internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro), član IIA Global- Florida i ECIIA-Brisel obavještava svoje članstvo, ali i širu stručnu javnost o sljedećem:

1.

Ministarstvo finansija Crne Gore, u odgovoru na dopis Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) dana 05.09.2011. godine, dalo je Obavještenje u kojem se navodi “da su ISRCG kao nosiocu ugovora o Konzorcijumu prenijeta između ostalog i ovlašćenja da sprovodi edukaciju računovođa i revizora u skladu sa važećim IFAC-ovim Međunarodnim standardima obuke (IES). U skladu sa tim ISRCG je od strane Ministarstva finansija prepoznat kao institucija koja ima ovlašćenja da sprovodi edukaciju u skladu sa IFAC standardima i izdaje priznate sertifikate”- Izvor: Dopis broj 04-9801/1 od 05.09.2011.

 

2.

 

Obavještenje Ministarstva finansija vrlo je precizno, i po našem mišljenju uslijedilo je radi pojašnjenja nadležnosti dva instituta, koja paralelno edukuju računovođe Crne Gore, i to: Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) i Instituta računovođa i revizora Crne Gore (IRRCG). U tom smislu u Obavještenju se ističe:  “Ministarstvo finansija nije prenijelo ovlašćenje za sprovođenje edukacije u skladu sa IFAC standardom na IRRCG, te taj institut nema ovlašćenja da izdaje sertifikate koji se priznaju od strane Ministarstva finansija”.

3.

Zloupotrebljavajući Obavještenje Ministarstva finansija CG, generalni sekretar ISRCG, dana 13.09.2011. godine, u dnevnom listu “Dan”, dao je saopštenje u kojem se navodi da je, shodno Obavještenju Ministarstva finansija ali i Crnogorskom obrazovnom računovodstvenom standardu (CORS 1), predviđena mogućnost specijalizacije od strane ISRCG za zvanje internog revizora. Izvor: http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Ekonomija&datum=2011-09 13&clanak=297105

4.

Napominjemo da CORS 1 (u dijelu interne revizije u tački 1.44 na strani 10) nije donešen u skladu sa Uredbom o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije u Crnoj Gori (“Sl. list RCG”, br. 38/03)  i (“Sl. list CG”, br. 22/08), u kojoj se navodi (Član 2, stav 1, alineja 9) da se ISRCG povjerava vršenje edukacije računovođa i revizora u skladu sa važećim IFAC-ovim Međunarodnim standardom obuke (IES).  Kako se IFAC organizacija ne bavi edukacijom internih revizora proizilazi da se ova Uredba odnosi na eksternu reviziju (ne na internu) Izvor: UREDBA. CORS1.

5.

ISRCG, dakle, manipuliše Obavještenjem Ministarstva finansija  i obmanjuje interne revizore u Crnoj Gori, iako su svjesni činjenice da se IFAC  Međunarodni standardi obuke ne odnose na internu reviziju već isključivo na računovodstvo i eksternu (komercijalnu) reviziju

Da podsjetimo:

1.

Međunarodna federacija računovođa (IFAC) se ne bavi usvajanjem Standarda interne revizije niti edukacijom i sertifikacijom internih revizora. Izvor: http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/facts_about_IFAC.pdf

2.

IFAC organizacija je prepoznata kao lider u vezi sa:
  a) razvojem profesionalnih računovodstvenih organizacija i računovodstvenih firmi, i visoko kvalitetnih praksi od strane profesionalnih računovođa
  b)

promovisanjem značaja profesionalnih računovođa širom svijeta;

  c)

izdavanje saopštenja u vezi sa temama od javnog interesa gdje je prisustvo profesionalnih računovođa od izuzetnog značaja

Izvor: http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/facts_about_IFAC.pdf

3.

Ni Statutom IFAC organizacije nije predviđeno usvajanje standarda interne revizije, niti edukacija i sertifikacija internih revizora. IZVOR: http://web.ifac.org/download/International_Federation_of_Accountants_Bylaws.pdf

Imajući u obzir prethodno navedeno, pozivamo ISRCG da svom članstvu i široj stručnoj javnosti, saopšte koji je to dio IFAC Standarda edukacije (IES) koji se može dovesti u kontekst sa internom revizijom i Uredbom o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije u Crnoj Gori i Crnogorskim obrazovnim računovodstvenim standardom (CORS 1), na koje se ISRCG često poziva. Ponudićemo im adrese, koje preporučujemo za kontakt u cilju davanja potpunijeg i kvalitetnijeg odgovora na postavljeno pitanje:

IFAC standardi edukacije (IES) su:

IES 1 - Uslovi upisa na program stručnog obrazovanja profesionalnih računovođa

IES 2 - Sadržaj stručnih programa obrazovanja profesionalnih računovođa

IES 3 - Profesionalne vještine i opseg obrazovanja

IES 4 - Profesionalne vrijednosti, etika i stavovi

IES 5 - Zahtjevi u vezi sa praktičnim iskustvom

IES 6 - Procjena profesionalne sposobnosti i kompetencije

IES 7 - Kontinuirani profesionalni razvoj: Program učenja tokom cijelog života i kontinuirani razvoj profesionalne kompetencije

IES 8 - Zahtjevi kompetencije kod eksternih revizora

Izvor za navedene IES standarde:

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/handbook-of-international-e-2.pdf

 

Postavljamo pitanje ISRCG, gdje su, zaboga, u navedenim standardima, ili negdje drugo, prepoznali internu reviziju, edukaciju internih revizora, standarde interne revizije, smjernice i saopštenja u vezi sa Standardima interne revizije, sertifikaciju internih revizora i sl. Tražimo od ISRCG, da u interesu računovodstvene i revizorske profesije, a prije svega u interesu profesije interne revizije u Crnoj Gori, upute IIA Montenegro barem jednu validnu adresu, na kojoj ćemo naći argumente za njihovu tvrdnju u dnevnim novinama “Dan” od 13.09. 2011. godine, da je ISRCG ovlašćen da vrši edukaciju i specijalizaciju internih revizora u Crnoj Gori u skladu sa IFAC standardima.

Ukoliko to ne učine, izjavu pretstavnika ISRCG u “Dan”-u smatraćemo najobičnijom manipulacijom, osmišljenom radi obmanjivanja i dovođenja u zabludu velikog broja internih revizora u Crnoj Gori.

 

CILJ OVOG SAOPŠTENJA JE SPRJEČAVANJE MANIPULACIJA I ZABLUDA DO KOJIH DOLAZI KADA SE JEDNA STRUKOVNA ASOCIJACIJA (ISRCG) PROMOVIŠE KAO NADLEŽNO TIJELO ZA EDUKOVANJE I SERTIFIKOVANJE INTERNIH REVIZORA, POZIVAJUĆI SE NA IFAC STANDARDE EDUKACIJE (IES), A PRI TOME SVJESNA ČINJENICE DA SE IFAC STANDARDI NE ODNOSE NA INTERNU REVIZIJU I ČINJENICE DA SE IFAC ORGANIZACIJA NE BAVI SERTIFIKACIJOM I EDUKACIJOM INTERNIH REVIZORA, VEĆ ISKLJUČIVO RAČUNOVODSTVOM I EKSTERNOM (KOMERCIJALNOM) REVIZIJOM.

JEDINA GLOBALNA ASOCIJACIJA KOJA JE MEĐUNARODNO PRIZNATA ZA USVAJANJE STANDARDA INTERNE REVIZIJE, EDUKOVANJE I SERTIFIKACIJU INTERNIH REVIZORA JE GLOBALNI INSTITUT INTERNIH REVIZORA (IIA) ČIJI JE IIRCG ČLAN I EKSLUZIVNI PRETSTAVNIK ZA CRNU GORU. www.theiia.org

IIRCG JE OVO SAOPŠTENJE PRIPREMIO NAKON NIZA POKUŠAJA KOMUNIKACIJE SA PRETSTAVNICIMA ISRCG GDJE SMO UKAZIVALI NA SVE PRETHODNO NAVEDENE ČINJENICE.

MEĐUTIM, IIRCG I DALJE OSTAJE OTVOREN ZA SARADNJU SA SVIM STRUKOVNIM TIJELIMA U CRNOJ GORI U CILJU JAČANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA.

Napomena:

IIRCG će ovo Saopštenje uputiti:

1. Ministarstvu Finansija Crne Gore

2. Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori

3. Globalnom institutu internih revizora (IIA)

4. Evropskoj konfederaciji instituta internih revizora Brisel (ECIIA)

5. Međunarodnoj Federaciji računovođa (IFAC)

 

Natrag na naslovnu stranu