_

 

"
RIJEČ PREDSJEDNIKA IIRCG

Doc. dr Slavko Rakočević, licencirani revizor; licencirani državni revizor

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) osnovan je radi ostvarivanja zajedničkih strukovnih interesa internih revizora, njegovih članova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim sa internom revizijom.

Misija IIRCG je da organizuje i okuplja interne revizore i lica koja se bave aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije, radi zastupanja profesije interne revizije, zalaganja za njeno unapređenje i širenja i razmjene znanja i informacija među članovima.

U ostvarenju tog cilja veoma je značajan korak što je IIRCG postao dio Globalnog Instituta za Internu Reviziju (The Institut of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida - IIA Global). Ovim pridruživanjem svi članovi Instituta internih revizora Crne Gore postali su i članovi Globalnog Instituta za Internu Reviziju, svjetske organizacije internih revizora koja broji preko 170.000 članova u 165 zemalja širom svijeta.

Kao članovi Instituta internih revizora Crne Gore, interni revizori će imati priliku da unaprijede svoj rad, da se informišu sa izvora „najboljih praksi“ za uspostavljanje aktivnosti i pružanja usluga interne revizije, da uspostave mrežu komunikacija u cilju razmjene iskustava sa kolegama iz cijelog svijeta, kao i da sami učestvuju u kreiranju izmjena i unapređenju Standarda.

Ciljevi i zadaci Instituta su sledeći:

 • Razvoj struke interne revizije u Crnoj Gori,

 • Uspostavljanje i održavanje standarda za profesionalnu praksu interne revizije i standarda za ocjenjivanje kvaliteta organizacije interne revizije,

 • Profesionalni razvoj i sertifikacija internih revizora,

 • Priređivanje stručnh susreta članova kako bi se upoznali s praksom interne revizije i njenim razvojem u   različitim državama u svijetu,

 • Promovisanje internih revizora koji mogu pomoći u razvoju struke,

 • Promovisanje profesionalne prakse interne revizije svim zainteresovanim stranama (npr. nadzornom odboru, upravama, menadžmentu, odborima za reviziju, stručnim tijelima i sl.),

 • Istraživanje i promovisanje znanja i informacija o internoj reviziji, sistemu internih kontrola i srodnim temama,

 • Upoznavanje i saopštavanje članovima Kodeksa profesionalne etike internih revizora; standarda interne revizije, smjernica, iskustava i stavova IIA i ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing),

 • Povezivanje Instituta i održavanje odnosa s ostalim stručnim asocijacijama u Crnoj Gori u cilju razmjenjivanja znanja, informacija i iskustava o internoj reviziji,

 • Uključivanje u rad IIRCG što većeg broja članova i održavanje odgovarajućeg nivoa struke, kontinuiteta rada i razvoja Instituta,

 • Odgovarajuća komunikacija Instituta s članovima u cilju davanja neophodnih odgovora članovima,

 • Obezbjeđivanje finansijske stabilnosti i tehničkih uslova za rad Instituta.

 

Naslovna