"
Rezultati sa ispita


Klikom na narednu sliku možete pristupiti IIRCG zaštićenom dijelu web sajta i pogledati Vaše ostvarene rezultate sa ispita u organizaciji Instituta internih revizora Crne Gore:


Da bi ste se logovali (uključili) u zaštićeni dio IIRCG web sajta, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili "pametni" telefon) i internet konekciju, korisničko ime i lozinku za pristup našem web sajtu, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija na Vaš zahtjev putem maila info@iircg.co.me