_

 

"
IIA MONTENEGRO TROMJESEČNA OBUKA-20 CPE

Podgorica, 30.05.2019.

Tromjesečna praktična obuka iz oblasti

Finansijskog izvještavanja i primjene Poreskih propisa Crne Gore

 

“Računovodstveni tehničar/ka”

20 CPE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/), Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje program praktične obuke  iz oblasti Finansijskog izvještavanja i primjene Poreskih propisa Crne Gore po  programu obrazovanja Centra za stručno obrazovanje Crne Gore (CSO).

Obuku organizujemo na Univerzitetu UDG Podgorica, u trajanju od tri mjeseca, počev od 16. septembra 2019. godine, uz napomenu da se u ovom trenutku prijavilo više od 30 učesnika.

Praktičnu obuku iz oblasti finansijskog izvještavanja organizujemo u skladu sa zahtjevima IIA Standarda 2120.A1Aktivnost interne revizije mora da ocjenjuje izloženost riziku koji je povezan s korporativnim upravljanjem, poslovanjem i informacionim sistemima, a u vezi sa pouzadnošću i intergritetom finansijskih informacija.

Napominjemo da će cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača biti dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme http://dls-cg.com  

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore, UPI broj 060-75/2018-2 od 03.7.2018. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru čiji je osnivač Institut internih revizora Crne Gore,  izdata je licenca za izvođenje programa obrazovanja koja je dostupna ovdje...

Informacije oko programa obuke, uslova pohađanja kao i predmeta koje će polaznik pohađati dostupne su ovdje...

Svi polaznici koji na kraju obuke uspješno polože ispite dobiće sertifikat priznat po osnovu licence Ministarstva prosvjete, dok će sertifikovani članovi/polaznici edukacije Instituta internih revizora Crne Gore kroz pohađanje tromjesečne obuke, pored sertifikata o uspješno završenom programu edukacije, dobiti i 20 CPE sati kontinuirane edukacije.

Predmeti koje će polaznici pohađati su:

  • 1. Evidencija poslovnih promjena,
  • 2. Poreski sistem Crne Gore,
  • 3. Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica,
  • 4. Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje i
  • 5. Privredno pravo.
  •  

Kandidati se testiraju (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet.

 

 


OBUKA ĆE BITI ORGANIZOVANA NA UNIVERZITETU "UDG" PODGORICA (SALA S12 NA I SPRATU)  DONJA GORICA BB, PO RASPOREDU KOJI ĆEMO PRAVOVREMENO OBJAVITI.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA TROMJESEČNOJ OBUCI JE 500 €.

 

 

Naslovna