_

 

"
IIRCG OBUKA-30 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Podgorica, 18.06.2015.

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije, a uz podršku Centralne Banke Crne Gore organizovao je počev od 18. juna 2015. godine ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja

 

"OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME"

 

IRCG Specijalistička sertifikacija organizovana je za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora, pri čemu naglašavamo da ovaj proces organizovan polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i IIRCG koji možete preuzeti Ovdje...


USLOVI ZA STICANJE SERTIFIKATA:

1. Obrazovanje:

Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja);

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

Opcija 1:  Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije IS/IT;

ili

Opcija 2:    Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja bezbjednosi informacija i/ili IT poslovima;

ili

Opcija 3:    Najmanje tri godina radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije.

Napomena u vezi opcije 3: Polaznici koji su zaposleni u bankarskom sistemu Crne Gore bi trebalo da posjeduju 3 godine iskustva u internoj reviziji u finansijskom sektoru, polazeći od zahtjeva člana 74. Zakona o bankama. Za ostale zainteresovane kadnidate (koji nisu zaposleni u crnogorskim bankama) ovo ograničenje u pogledu radnog iskustva u finansijksom sektoru ne važi.


Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanj ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje...

3. Praktična obuka:

Kandidat je u obavezi da prisustvuje praktičnoj obuci u periodu od 18.-21. juna 2015

4. Testiranje: Kandidat je u obavezi da polaže test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz ispunjenje sledećih uslova:

4.1. prisustvo kompletnoj praktičnoj obuci,

4.2. polaganje testa koji se sastoji iz dva dijela-praktični i teorijski dio po rasporedu koji se moze preuzeti putem linka http://www.iircg.co.me/dokumenta/Raspored%20polaganja%20ispita-IT.2015.pdf

4.3. minimum 70% uspješno urađen i teorijski i praktični dio testa (kandidat neće uspješno završiti test ukoliko položi jedan dio testa sa 70% a drugi dio ispod tog procenta).

5. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što prisustvuje svim predavanjima predviđenim ciklusom sertifikacije, popuni "Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme " i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Instituta. Zahtjev možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje...

 

 

PREDAVAČI SU:


BOŽO CVETKOVSKI, MSCA

CRNA GORA

  • Šef odjeljenja Centralne Banke Crne Gore za ocjenu upravljanja operativnim rizikom i IT;

 

  • Dobitnik je više nagrada CBCG za doprinose u razvoju Informacionog Sistema.

 

 

AURORA VOLAREVIĆ

HRVATSKA

  • Obavljala je funkciju direktora interne revizije Kent banke Hrvatska,

  • Predsjednik je Udruženja za reviziju i kontrolu Informacionih Sistema Hrvatske (ISACA),

  • posjeduje međunarodne sertifikate u oblasti Informacionih Sistema i to: CISA, CISM, CGEIT, CRISC, HUCNO,

  • menadžer je i ekspert sa više od 20 godina iskustva u područjima interne revizije, otkrivanja prevara, unapređenja poslovnih procesa, IT sistema te kontinuiteta poslovanja,

  • Ovlašćeni je interni revizor Hrvatskog Instituta internih revizora (HIIR).

 

 

 

DOC. DR ADIS BALOTA

CRNA GORA

  • Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica,

  • prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture,

  • predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.


 

TEME KOJE OBRAĐENE TOKOM OBUKE

DATUM NAZIV TEME PREDAVAČ
18. jun 2015.

10:00-16:00 h

Očekivanja CBCG po pitanju interne revizije IS.

Korporativno upravljanje i revizija informacionih sistema:

-Zadaci sistema sigurnosti,
-Da li su informacije u vašoj organizaciji sigurne?
-Napadi i prijetnje, sigurnost, sigurnosni ciljevi. 
-Sigurnosne usluge,
-Strategija ostvarivanja sigurnosti,
-Sigurnosni modeli,
-Klasifikacija informacija,
-Metode zaštite,
-Model upravljanja IT rizikom,
-Postupanje prilikom revizije Informacijskog Sistema.

BOZO CVETKOVSKI

 

DOC. DR ADIS BALOTA

 

19-21. jun 2015

10:00-16:00 h

Praktični primjeri sprovođenja revizije Informacionih Sistema:

· Uvod u praktičnu reviziju Informacionih Sistema, 

· Interne kontrole, 

· Godišnje planiranje revizije procjenom rizika,

· Planiranje pojedinačnih revizija Informacionih Sistema

· Revizijski programi i revizijski testovi,

· Revizija ključnih područja Informacionih Sistema i praktični primjeri,

· Izvještavanje (odgovornih osoba, Uprave, Revizijskog i Nadzornog odbora).

· Integrisane revizije i uloga revizije Informacionih Sistema u prevenciji prevara,

· Revizija osiguranja kontinuiteta poslovanja - teorijski dio i praktični primjeri,i

· Praktični primjeri IT revizije prema Cobitu 4.

AURORA VOLAREVIĆ

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja obuke uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 

OBUKA JE ORGANIZOVANA U SALI FAKULTETA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, U ULICI VAKA ĐUROVIĆA BB, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

 

 

Naslovna