_

 

"
LICENCA MINISTARSTVA PROSVJETE ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA

 

 

 

 

 

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 060-75/2018-2 od 03.7.2018. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za sledeća zanimanja:

 • -Računovodstveni tehničar (srednja, viša, visoka).

  Program edukacije i uslove za pristupanje obrazovanju za Računovodstvenog tehničara  možete tobiti Ovdje...

  -Ovlašćeni računovođa (viša, visoka)

  Program edukacije i uslove za pristupanje obrazovanju za Ovlašćenog računovođu  možete tobiti Ovdje...

  -Interni revizor (visoka)

  Program edukacije i uslove za pristupanje obrazovanju za Internog revizora  možete tobiti Ovdje...

 • Osnivači Crnogorskog obrazovnog centra su: revizorsko društvo za reviziju, kontroling i konsalting HLB Mont Audit d.o.o. Podgorica (član HLB International London www.montaudit.me), Institut internih revizora Crne Gore-IIA Montenegro (član  IIA Global- Florida) i Komora procjenitelja Crne Gore- KPCG (član IVSC London www.komoraprocjenitelja.me).

  Svi zainteresovani kandidati za prethodno gore navedena stručna zvanja, mogu da se prijave  Crnogorskom edukativnom centru i Institutu internih revizora Crne Gore do 25. septetembra ove godine.

  Detaljnije informacije mogu se dobiti , na telefon 00 382 69 399 399

  Predavanja će biti održana u Podgorici, Bijelom Polju, Baru i Herceg Novom, odnosno na drugom mjestu, u zavisnosti od broja prijavljenih polaznika iz Centralnog, Sjevernog i Južnog dijela Crne Gore. O mjestu i vremenu održavanja predavanja, polaznici će biti blagovremeno obaviješteni.

  Cijena ovog edukativnog cikljusa iznosi 400,00 za Računovodstvenog tehničara, 500,00  za Internog revizora i 600,00 za Ovlašćenog računovođu. Postoji mogućnost plaćanja na rate.

  Predavači (po raznim modulima) su eminentni stručnjaci iz Crne Gore i okruženja:


  prof. dr Đorđije Rakočević

  CRNA GORA

  Predsjednik Upravnog Odbora Instituta internih revizora Crne Gore; Glavni partner u revizorskom društvu HLB Mont Audit doo Podgorica;

  Predsjednik je Komore Procjenitelja Crne Gore; Licencirani revizor.


  prof. dr Milan Lakićević

  CRNA GORA

  Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici Univerzitet Crne Gore, član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gor; Izvodio nastavu iz: Poslovne statistike (Fakultet za turizam i hotelijerstvo), Računovodstvo finansijskih institucija, Preduzetničke finansije, Korporativna analiza i kontrola, Analize poslovanja i Revizije i kontrole (Ekonomski fakultet Podgorica – osnovne studije).

  Predavač je po pozivu na postdiplomskim studijama Ekonomskoh fakulteta u Banja Luci – smjer Finansijski menadžment i Finansijsko upravljanje.

   


  prof. dr Ana Lalević

  CRNA GORA

  Prof. dr Ana Lalević Filipović je radni agažman na Ekonomskom fakultetu, UCG započela 2000. godine.  Nagrađivana je tokom studija od strane Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore kao jedan od najboljih studenata. U dosadašnjoj istoriji Ekonomskog fakulteta, UCG bila je prva žena dekan. Nalazila se na poziciji predsjednice Nacionalnog savjeta za obrazovanje, prodekana za finanansije, rukovodioca studijskih programa, koordinatora nekoliko međunarodnih bilateralnih projekata. Izvodi nastavu na predmetima: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Računovodstveni informacioni sistem, Računovodstvo troškova i  ostalo.

  Prof. dr Ana Lalević Filipović iza sebe ima značajan broj referenci: monografiju i šest koautorska udžbenika kao i više desetina članaka publikovanih kako u renomiranim međunarodim tako i u domaćim časopisima. Učestvovala je na brojnim simpozijuma, kongresima i konferencijama gdje se predstavila sa više desetina radova. Imala je učešće u izradi zapaženog broja stručnih projekata. Obavila je značajan broj studijskih i naučno-istraživačkih posjeta u zemlji i inostranstvu. Bila je mentor i velikog broja  master, specijalističkih i diplomskih radova. Aktivno je angažovana je u upravljačkim tijelima kompanija u Crnoj Gori, kao i u stručnim organima. Jedan je od osnivača NVO „Nacionalni osmjeh Crne Gore“ i „Core consulting“. Udata je i majka djevojčica Marte i Andree i dječaka Koste.


  doc. dr Slavko Rakočević

  CRNA GORA

  Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore; Partner u revizorskom društvu HLB Mont Audit doo Podgorica; Predsjednik Upravog Odbora Komore Procjenitelja Crne Gore; Predavač na Univerzitetu Mediteran na predmetima: međunarodni standardi revizije, računovodstvo finansijskih institucija.

  Licencirani je revizor, Državni revizor, Ovlašćeni interni revizor, međunarodno sertifikovani ekspert za pružanje uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima u kompaniji (CRMA).

   


  doc. dr Branislav Radulović

  CRNA GORA

  Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. Godine. Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ predavač na predmetima  „Kontrola i revizija“ i  „Finansije i finansijsko pravo“.

  Predavač je na programima stručnog usavršavanja „Planiranje i izvršenje budžeta“ i „Kontrola budžeta“ Uprave za kadrove Crne Gore i autor publikacije „Osnove budžetskog prava i budžetska kontrola u Crnoj Gori“.


  prof. dr Adis Balota

  CRNA GORA

  Dekan je Fakulteta za Informacione Tehnologije - Univerzitet Mediteran Podgorica; prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture.

  Obavljao je fuknciju Direktora Fonda za zdravstvo Crne Gore; predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.


  prof. dr Miloš Vukčević

  CRNA GORA

  Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran (izabran u decembru 2017. godine),

  Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran (biran u zvanje u martu 2017. godine) i Fakultetu za evropske i državne studije na predmetima Pravo EU i Međunarodno javno pravo,

  Predavač u Centru za obuku sudija i državnih tužilaca na modulu Pravo EU,

  U periodu 2013-2017. godina obavljao dužnost pomoćnika ministra/generalnog direktora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore,

  U periodu 2011-2013. godina obavljao dužnost pomoćnika direktora Uprave za spriječavanje pranja novca ifinansiranja terorizma, Vlada Crne Gore.


  Mihailo Volkov

  CRNA GORA

  Od 9. marta 2015. godine Odlukom Vlade Crne Gore određen je za generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane Crne Gore,

  Licencirani je predavač za sprovođenje obuka državnih službenika na više tema, kao što su: javna uprava, postupak pred Komisijom za žalbe i upravni postupak.

   

  dr Vladan Martić

  CRNA GORA

  Zaposlen u Ministarstvu odbrane Crne Gore na poslovima planiranja budžeta.

  Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) Univerziteta „Mediteran“ asistent je na predmetima: finansijsko računovodstvo; upravljačko računovodstvo; strategijsko upravljačko računovodstvo; kontrola i revizija.

   

   


  prof. dr Ramo Šendelj

  CRNA GORA

   

  Prof.dr Ramo Šendelj je u dva mandata (2006 - 2013) obavljao funkciju Dekana Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Od 2009 do 2011 je obavljao i funkciju Prorektora za nastavu i finansije Univerziteta Mediteran,

  Trenutno je zaposlen na Univerzitetu Donja Gorica kao profesor i rukovodilac postdiplomskog magistarskog studijskog programa “Sajber bezbjednost”,

  Kao gostujući profesor angažovan je u nastavi na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, i na magistarskim studijama Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu.


  Miodrag Vujković

  CRNA GORA

  Rukovodilac je interne revizije finansijske institucije Alter Modus Podgorica; Prethodni je rukovodilac Interne revizije CKB Banke Podgorica-član OTP Grupe iz Budimpešte,

  Angazovan je za predavača od strane Ministarstva Finansija Crne Gore za obuku unutrasnjih revizora Javnog Sektora Crne Gore; Član je Upravnog odbora IIRCG; Sertifikovani je računovođa kod Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore.

  Održao je više predavanja u oblasti računovodstva i interne revizije u organizaciji IIRCG ali i Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore,

  Prethodni je Rukovodilac Interne revizije Hypo Alpe Adria Banke Podgorica.


   

  U SARADNJI SA

   

       

   

   


   

   


   

   

   

   

  Naslovna