_

 

"
IIRCG SEMINAR-10 CPE

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/),  organizovao u prostorijama Univerziteta UDG 03. novembra 2017. Seminar na temu:

 

"USPOSTAVLJANJE REVIZORSKOG ODBORA I IZVJEŠTAJ RISK MENADŽMENTA U FUNKCIJI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA"

ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA

Seminar je organizovan polazeći od člana 11, člana 13 i člana 14 Zakona o računovodstvu (“Sl. list CG” br. 52 od 09.08.2016.), te člana 30 i člana 31 Zakona o reviziji (“Sl. list CG” br. 1 od 09.01.2017.). Zahtjeve regulatora u pogledu formiranja Revizorsko odbora i izrade izvještaja risk menadžera možete preuzeti Ovdje...

 

PODACI O REDAVAČIMA:


 

MARKO ŽIGMUND

HRVATSKA

 • Višegodišnji je član i predsjednik Odbora za reviziju Hipotekarne banke,

 • Izvršni je direktor Podravske banke iz Hrvatske,

 • U periodu 2006-2008 obavljao je funkciju regionalnog menadžera u revizorskoj kompaniji Delitte doo,

 • Sertifikovan je ekspert u oblasti nadzornih tijela- sertifikat izdat od strane Hrvatske Komore nadzornih tijela i izvršnih menadžera,

 • Licencirani je revizor-licenca izdata od strane Hrvatskog udruženja revizora,

 • Licencirani je interni revizor-licenca izdata od strane Hrvatskog udruženja računovođa.


 

MILAN REMIKOVIĆ

CRNA GORA

 • 2015 - Portfolio menadžer u Sektoru za kontrolu Centralne banke Crne Gore,

 • 2009 - 2015 - Viši kontrolor za kreditni rizik u Sektoru za kontrolu Centralne banke Crne Gore,

 • 2007 - 2009 - Kontrolor u Sektoru za kontrolu Centralne banke Crne Gore,

 • Posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti upravljanja rizicima, korporativnog upravljanja i interne kontrole.

   

 


 

MARKO MANOJLOVIĆ, CFA

CRNA GORA

 • Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propise u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica – član OTP Gupe,

 • Obavljao je funkciju direktora Sektora za nadzor i procjenu rizika u Hipotekarnoj banci AD Podgorica,

 • Obavljao je funkciju izvršnog direktora kompanije Anglo broker-dealer AD Podgorica,

 • Profesionalno međunarodno zvanje Sertifikovani finansijski analitičar stekao je kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.


 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM OBUKE

NAZIV TEME PREDAVAČ

Predavanje predviđeno za 03.11.2017.

 

IIRCG sertifikacija za sticanje zvanja "Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima"

 

Prezentacija kompletnog procesa za sticanje ovog zvanja u oblasti  upravljanja rizicima

 

Marko Manojlović, CFA

 

Ciljevi i metode upravljanja finansijskim rizikom pravnog lica, uključujući politiku izbjegavanja ili smanjenja gubitka za svaku vrstu najavljene transakcije za koju se koristi zaštita od od rizika

 

Izložnost pravnog lica rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima, likvidniosti i rizicima novčanog toka

 

Ciljevi i politike upravljanja finansijskim rizicima, rizicima i neizvjesnostima poslovanja, zajedno sa politikom zaštite svake značajne vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita.

 

Milan Remiković

Principi Revizorskog odbora

 

Oblast

 

Uspostavljanje Revizorskog odbora

 

Kontrolna uloga

 

Teme/predmet obuhvata Revizorskog odbora

 

Planiranje Revizorskog odbora

 

Saradnja sa internim revizorom

 

Marko Žigmund

 

OBUKA JE ORGANIZOVANA U SALI UNIVERZITETA UDG U PODGORICI SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna