_

 

"
Međunarodni okvir profesionalne prakse
 

PODGORICA, 04.11.2011.

IIRCG IZDAO PREVOD NOVOG MEĐUNARODNOG OKVIRA PROFESIONALNE PRAKSE KOJIM SU OBUHVAĆENE SVE IZMIJENE I DOPUNE KOJE NA SNAZI OD 01.01.2011.

 

Autor: Globalni institut za internu  reviziju

Kataloški podaci: ISBN: 978-9940-566-00-5

Godina izdanja: Jun 2011.

Izdavač: Institut internih revizora Crne Gore, Vranjske Njive bb, 81 000 Podgorica

Prevodilac: Aleksandra Anđelić

 

   Kratak sadržaj: 

  -Šta je novo

  -Definicija interne revizije

  -Kodeks etike

  -Pravila ponašanja

  -Međunarodni standardi

  -Standardi karakteristika

  -Standardi izvođenja

  -Rječnik termina

  -Praktični savjeti

 

Knjigu možete poručiti putem kontakt telefona +382 69 399 399

 

Natrag na naslovnu