_

 

"
OKRUGLI STO-10 CPE

Podgorica, 03.03.2017.

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore, Komorom procjenitelja Crne Gore (http://komoraprocjenitelja.me/) i Univerzitetom Mediteran iz Podgorice, organizovao je dana 03.03.2017. Okrugli sto na temu

 

"IZMJENA U MEĐUNARODNOM OKVIRU PROFESIONALNE PRAKSE; ZAHTJEVI NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI; ISKUSTVA SARADNJE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE"

 

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OKRUGLOG STOLA

Početak: 10:00 časova

Moderatorr: Prof dr Jozefina Beke Trivuna, CIA-Predsjednica IIA Srbije

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ

        

 Pozdravna riječ i otvaranje skupa

 

Prof. dr Draguljub Janković-Savjetnik podpredsjednika Vlade Crne Gore za pitanja iz oblasti ekonomije i finansija

10:00-10:05 h

        

Očekivanja organizatora Okruglog stola u pogledu razrješenja nekih pitanja iz odnosa interne i eksterne revizije i dilema koje proizilaze iz Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji,  po pitanju kvaliteta finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori.

 

Prof. dr Đorđije Rakočević -Predsjednik UO IIRCG i Predsjednik Komore Procjenitelja CG

10:05-10:15 h

10:15-12:20 h

    Izazovi u primjeni Standarda interne revizije u Crnoj Gori (Anketa Instituta internih revizora Crne Gore)

Doc dr Slavko Rakočević, CRMA-Predsjednik IIA Montenegro

   ·  Dosadašnja iskustva Državne revizije (DRI) u pogledu oslanjanja na rad interne revizije u Javnom sektoru, i uskustva saradnje sa komercijalnom revizijom tokom sprovođenja angažmana,

   Izazovi i mogućnosti unaprijeđenja saradnje DRI i interne revizije,

Doc dr Branislav Radulović, senator  -  Državna Revizorska Institucija (DRI)

Izazovi u primjeni Standarda interne revizije u javnom sektoru Crne Gore

Sadržaj i forma revizorskog izvještaja u javnom sektoru.

Stoja Ročenović-Interni revizor Ministarstva finansija CG

   Zakon o reviziji (zahtjevi regulative u pogledu externe i interne revizije)

Zakon o računovodstvu (uticaj regulative na računovodstveno-revizorsku profesiju)

Zahtjevi regulatora u pogledu edukacije i sertifikacije procjenitelja Crne Gore)

Mladen Vlahović, Samostalni savjetnik, Direkcija za računovodstvo i reviziju-Ministarstvo finansija

    Dosadašnja iskustva Eksterne revizije u pogledu oslanjanja na rad interne revizije u Privredi,

    Procjene imovine crnogorskih kompanija za potrebe finansijskog izvještavanja kroz utvđivanje Fer vrijednosti imovine iskazane u bilasnima (osvrt na standarde i iskustva iz dosadašnje prakse)

Danijela Dimovski, Licencirani revizor-direktorica "Ernst & Young Montenegro"

   Izmjena poreskih propisa: (PDV, porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica i zakon o akcizama)

 

Branka Jauković, Poreski inspektor I – Sektor za praćenje i primjenu propisa,

 

Biljana Jelić-Savjetnica direktora Poreske uprave Crne Gore

 

12:20-12:40 h PAUZA

12:40-13:40 h

 

Šta je novo u Standardima i MOPP-u

Novi IIA praktični savjeti i vodiči

Marija Banović, CIA-Međunarodno sertifikovani interni revizor

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja skupa uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 


OKRUGLI STO JE ORGANIZOVAN U AMFITEATRU 102 (PRVI SPRAT)  UNIVERZITETA MEDITERAN U PODGORICI, U ULICI BULEVAR JOSIPA BROZA TITA 23A-STARI AERODROM, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

 

Naslovna