_

 

"
IIRCG KONFERENCIJA 2018-10 CPE

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, i Dekanom Fakulteta za Informacione Tehnologije, organizovao je 11.10.2018 godine IV međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u velikoj sali  Hotela Aurel u Podgorici uz prisustvo više od 70 delegata.

"PRILAGOĐAVANJE NOVOJ REALNOSTI BRZINOM INOVACIJA"

 

 

Za predavače IIRCG je pozvao eminentne stručnjake iz prakse iz Crne Gore, Austrije i Srbije.

Članovi Instituta internih revizora Crne Gore mogu preuzeti prezentacije sa predavanja putem IIRCG zaštićene web platforme http://dls-cg.com/

 

Predavači su:

Mag. Norbert Wagner-ECIIA Brisel i IIA Austria

Miloš Baletić-Ministarstvo finansija Crne Gore, Direktorat za centralnu harmonizaciju

Prof. dr Adis Balota-Fakultet za Informacione Tehnologije Univerziteta Mediteran

Doc. dr Vladan Martić-Ministarstvo odbrane Crne Gore

Marko Manojlović, CFA-OTP Banka Podgorica

Sanja Đurić-GiGroup Beograd

Slavica Drašković-Luka Kotor AD

Vladislav Karadžić, dipl.oec, stručni konsultant  Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore i DOO „Računovođa“

Sanela Spahić-Ministarstvo odbrane Crne Gore

 

 


 

 

 

 

Naslovna