_

 

"
IIRCG SEMINAR

Podgorica, 30.10.2013.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je od 24.-25. Oktobra 2013 Seminar na temu

 

"KOMPLAJENS FUNKCIJA I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA-INTERAKCIJA SA INTERNOM REVIZIJOM"

 

PODACI O PREDAVAČIMA


Roger Jean Claessens,

Luxembourg

  • Profesor je na “UBI” Institutu iz Brisela (United Business Institutes, Brussels-BBA and Vietnam);

  • Angažovan je kao Konsultant od strane A.T.T.F Agencije za nadzor finansijskih transakcija iz Luksemburga (the Luxemburg Agency for Financial Technological Transfer).

  • Specijalizovani je trener koji je održao preko 500 kurseva/seminara/radionica u Evropi, Aziji i Africi;

  • Međunarodni je ekspert i predavač iz komplajens oblasti, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, planiranja, kontrole i jačanja korporativnih kultura u organizacijama.

 

UČESNICI PANEL DISKUSIJE


mr Mladen Dašić

Podgorica

  • Rukovodilac Odjeljenja interne revizije Atlas Banke AD Podgorica;

 

  • Predsjednik Odbora za internu reviziju formiranog pri Udruženju Banaka Crne Gore;

 

  • Ovlaščeni interni revizor-specijalista za Banke;

 

  • Osnivač Instituta internih revizora Crne Gore.

   

Danka Dragićević

Podgorica

  • Compliance officer-službenik za praćenje usklađenosti poslovanja Hypo Alpe Adria Banke AD Podgorica;

 

  • Član Odbora za Komplajens formiranog pri Udruženju Banaka Crne Gore.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA

DATUM NAZIV TEME
24.10.2013.

Zahtjevi za uspostavljanjem Komplajens funkcije? Uticaj Komplajens funkcije na:

-Internu i eksternu reviziju (procedure, revizija naspram komplajens funkcije)

-Kadrovski sektor-HR (pravila ponašanja, opis posla, procjene)

-Marketing i prodaju (poznavanje poslovanja klijenta, poznavanje organizacije, komunikacija).

Uticaj Komplajens funkcije na:

-Pravni sektor  (opšte odredbe)

-Operacije (izvještavanje)

-IT (CRM, filteri, vanredne situacije)

-Viši menadžment  (unapređenje performansi)

Principi komplajens funkcije (Izrada povelje i politike)

DATUM NAZIV TEME

25.10.2013.

-Komplajens funkcija  praksi

-Komplajens funkcija i revizija (ekserna i interna) u praksi

-Komplajens funkcija  i  upravljanje rizicima u praksi

-Komplajens funkcija i sprječavanje pranja novca u praksi

PANEL DISKUSIJA (od 13:00-15:00 časova)

Moderator: mr Nebojđa Đoković, Udruženje Banaka Crne Gore

Učesnici diskusije:

-Predsjednik Odbora za Komplajens pri Udruženju Banaka Crne Gore ,

-Predsjednik Odbora za internu reviziju pri Udruženju Banaka Crne Gore ,

-Predsjednik Odbora za sprječavanje pranja novca pri Udruženju Banaka Crne Gore

-Predavač

 

RADIONICA JE ORGANIZOVANA U MULTIMEDIJALNOJ SALI ORGANIZACIJE ZA ZASTITU PRAVA AUTORA (PAM) U PODGORICI U ULICI DR VUKASINA MARKOVICA BB (KOD KRIVOG MOSTA), SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

 

Naslovna