_

 

"
IIRCG RADIONICA

Podgorica, 08.07.2013.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 05.07.2013 Radionicu na temu

 

"UPRAVLJANJE RIZICIMA PREMA STANDARDU ISO 31000"

Radionica je omogućila učesnicima da prepoznaju probleme vezane za rizike u poslovanju, te mogućnostima zaštite realizacije ciljeva koji se postavljaju pred bilo koji poslovni sistem.

Tema je predstavljena putem predavanja, sa naglaskom na praktična pitanja i primjere.

PODACI O PREDAVAČU

 

DR ZDENKO ADELSBERGER

ZAGREB, HRVATSKA

  • Doktorirao na području informacione sigurnosti na Univerzitetu Singidunum Beograd,

  • Završio je međunarodne EOQ škole i sertifikovao se za EOQ revizora i menadžera za sisteme upravljanja informacione sigurnosti (ISMS), sisteme upravljanja kvalitetom (QMS), sisteme upravljanja zaštitom okoline (EMS), te sisteme upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja (OHSAS).

  • Radio 12 godina kao predavač optoelektronike na VTA KoV JNA Zagreb, nakon toga 13 godina kao projektant poslovnih informacijskih sistema, preko 12 godina kao samostalni konsultant i revizor sistema upravljanja, te predavač na međunarodnim školama za EOQ menadžere i revizore.

  • Autor preko 80 stručnih i naučnih radova iz područja sistema upravljanja i rizika. Dominantno područje interesa je upravljanje rizicima, informacijska sigurnost, te upravljanje i optimizacija procesa u formi predavanja i savjetovanja.

  • Zaposlen u firmi Bluefield d.o.o. Zagreb (HR) kao samostalni konsultant.

  • Obavlja funkciju regionalnog menadžera za CIS – Certification & Information Security Services GmbH, Beč.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
10:00-11:30

Značaj i mjesto upravljanja rizicima

DR ZDENKO ADELSBERGER

Fizički princip pojave rizika (prijetnje, ranjivosti, posljedice)

Praktični primjeri, pitanja i diskusija

11:30-12:00 PAUZA

12:00-13:30

Proces upravljanja rizicima prema standardu ISO 31000

DR ZDENKO ADELSBERGER

Elementi procesa upravljanja rizicima prema ISO 31000 (kontekst, identifikacija rizika, analiza rizika, vrednovanje i obrada rizika, komunikacija i monitoring rizika)

Značaj i uloga standarda ISO/IEC 31010

Praktični primjeri, pitanja i diskusija

13:30-13:45 PAUZA

13:45-16:00

Metodologija procjene rizika

DR ZDENKO ADELSBERGER

Tehnika upravljanja i dokumentovanje procjene rizika

Praktični primjeri, pitanja i diskusija

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja Radionice uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 

RADIONICA JE ORGANIZOVANA U MULTIMEDIJALNOJ SALI ORGANIZACIJE ZA ZASTITU PRAVA AUTORA (PAM) U PODGORICI U ULICI DR VUKASINA MARKOVICA BB (KOD KRIVOG MOSTA), SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

 

Naslovna