_

 

"
IIRCG SEMINAR SA RADIONICOM

Podgorica, 29.01.2016.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 28.01.2016. Seminar na temu

 

"NEFINANSIJSKO I INTEGRISANO KORPORATIVNO IZVJEŠTAVANJE"

 

Cilj Seminara je upoznavanje učesnika sa procesom nefinansijsko izvještavanja čiji je značaj naročito porastao nakon što je 29. septembra 2014. EU usvojila Direktivu o ne-finansijskom izvještavanju.

 

Pošto će koristi od veće transparentnosti, povjerenja i dugoročne uspješnosti poslovanja zavisiti od kvaliteta izdatih izvještaja, potrebno je već sada utvrditi odgovornost za nadzor  nad ne-finansijskim izvještavanjem. Zahvaljujući svom položaju u organizaciji, revizija može da odigra ključnu ulogu u povečanju stepena uvjeravanja da se ne-finansijskim  izvještavanjem ostvaruju postavljeni ciljevi.

 

Više informacija, kao i relevatna dokumenta možete preuzeti ukoliko koiknete napise:Non-financial reporting: building trust with internal audit i European Directive on Non Financial Reporting

 

 

PODACI O PREDAVAČU

 

PROF. DR JOZEFINA-BEKE TRIVUNAC, CIA

SRBIJA

  • Predsjednik je nacionalnog Udruženja internih revizora Srbije,

  • Međunarodni je Sertifikovani Interni Revizor-CIA (Certified Internal Auditor,

  • Ovlašćeni je revizor (Komora Ovlašćenih Revizora Srbije),

  • Redovni je profesor na "ALFA" Univerzitetu u Beogradu,

  • Član je Komisije za reviziju "IMS" Instituta  u Beogradu,

  • Autor je vše od sto radova iz oblasti Međunarodnih Standarda Finansijskog Izveštavanja, finansijskih rizika, revizijei srodnih oblasti u oko petnaest različitih časopisa.

    Prof. dr Jozefina-Beke Trivunac je jedini učesnik sa Balkana koji je prisustvovao u Briselu 31.03.2015. strukovnom skupu na temu „Ne-finansijsko izvještavanje: Izgradnja povjerenja sa internom revizijom“, u organizaciji časopisa „THE PARLIAMENT Magazine“ koji se bavi aktuelnim događajima iz života najviših organa vlasti Evropske Unije, u saradnji sa ECIIA-Evropskom konfederacijom instituta internih revizora iz Brisela.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
10:00-12:00  

„Svaki entitet treba da isprića svoju priću o tome kako koristi svoj kapital pri stvaranju vrijednosti.“

Integrisano izvještavanje kao etapa u razvoju upravljanja organizacijom.

Međunarodni Okvir Integrisanog Izvještavanja i drugi standardi nefinansijskog izvještavanja.

Regulativa izvještavanja.

 

PROF. DR JOZEFINA-BEKE TRIVUNAC

PAUZA OD 12:00-12:30

12:30-14:00  

     Model poslovanja i šest vrsta kapitala

     Integrisano razmišljanje

·        Uloga interne revizije u integrisanom izvještavanju

·        Uloga eksterne revizije u integrisanom izvještavanju

     Vježba (rad po grupama) – najbolje prakse integrisanog izvještavanja

 

PROF. DR JOZEFINA-BEKE TRIVUNAC

DODATNA KRAĆA PAUZA PO POTREBI U DOGOVORU SA PREDAVAČEM

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja Seminra uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 

 

POLAZNICIMA JE PODIJELJEN, PORED MATERIJALA SA PREDAVANJA, I ZVANIČAN ECIIA DOKUMENT: "NEFINANSIJSLO IZVJEŠTAVANJE-IZGRADNJA POVJERENJA KROZ INTERNU REVIZIJU"

 

SEMINAR JE ORGANIZOVAN U KONGRESNOJ SALI "BAR" PREMIER HOTELA U PODGORICI U BULEVARU SVETOG PETRA CETINJSKOG 147, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna