_

 

"
PREDSTAVNICI IIA GLOBAL I INTOSAI POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

                                            

 

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU IIA GLOBAL I INTOSAI

 Izvor: IIA-Globalni institut internih revizora, 11/12/2010

 

Globalni institut internih revizora (IIA) i Komitet za profesionalne standarde međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), potpisali su 23.11.2010. godine, Memorandum o razumijevanju.  Sporazum je potpisan u cilju usaglašavanja strateških ciljeva ovih organizacija, međusobnog priznavanja međunarodnih standarda, te jačanja procesa međusobne saradnje ovih organizacija. 

Sporazum su potpisali u Johanezburgu (Južna Afrika) gospodin Günther Meggeneder, predsjednik Upravnog odbora Globalnog instituta internih revizora (IIA) i gospodin Henrik Otbo, predsjednik  Komiteta za profesionalne standarde međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).

Ovaj sporazum zamjenjuje prethodni Memorandum o razumijevanju, koji je  potpisan 2007. godine u Amsterdamu, a koji je predstavljao osnov saradnje dva globalna tijela nadležna za usvajanje međunarodnih standarda.

Prethodni Memorandum o razumijevanju je takođe pojednostavio obje INTOSAI smjernice u vezi sa dokumentima uspješnog upravljanja, i to INTOSAI 9140 – Nezavisnost internih revizora u javnom sektoru i INTOSAI 9150 – Koordinacija i kooperacija između vrhovnih revizorskih institucija i internih revizora u javnom sektoru. Obje smjernice su objavljene i mogu se preuzeti klikom na sledeći link http://www.issai.org/composite-194.htm

Novi Memorandum o razumijevanju proširuje saradnju ova dva globalna tijela kroz jačanje aktivnosti, iskustava, kredibiliteta i uticaja u međusobnoj saradnji ovih organizacija.

Poseban značaj novog Memoranduma o razumijevanju je u međusobnom priznavanju međunarodnih standarda usvojenih od strane oba strukovna tijela, Međunarodnih standarda profesionalne prakse interne revizije (IIA standarda) sa jedne strane i INTOSAI standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI standarda) sa druge strane. 

Tokom potpisivanja sporazuma, Gospodin Günther Meggeneder, predsjednik Upravnog odbora Globalnog instituta internih revizora (IIA), je ukazao da Globalni institut internih revizora kao svjetski lider i strukovno tijelo nadležno za usvajanje međunarodnih standarda interne revizije, posebno prepoznaje značaj saradnje sa svjetskim liderom i strukovnim tijelom nadležnim za usvajanje standarda revizije u javnom sektoru. Gospodin Günther Meggeneder je takođe naveo da je od ključnog značaja da obje međunarodne organizacije međusobno sarađuju u cilju obezbjeđivanja konzistentnosti i kontinuiteta, pri čemu potpisivanje ovog sporazuma daje poseban doprinos ostvarivanju tog cilja.

Sa druge strane Gospodin Henrik Otbo, predsjednik Komiteta za profesionalne standarde međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), je ukazao na činjenicu da je Globalni institut internih revizora (IIA) idealan partner za podršku strateških ciljeva međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, u cilju implementacije postojećih međunarodnih standarda ali i razvoju i usvajanju adekvatnih i efikasnih profesionalnih standarda.

Ne samo da će ova dva strukovna tijela raditi koristeći se “zajedničkim jezikom” u dijelu globalnih standarda, već će nuditi uvid i razmjenu informacija, istraživanja, alata i ostalih materijala i resursa. U skladu sa navedenim, Globalni institut internih revizora (IIA) i Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) su se saglasili da se pridržavaju odluka i aktivnosti usvojenih od strane Komiteta za usvajanje standarda obje međunarodne strukovne organizacije.

Original Memoranduma o razumijevanju možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje.

Natrag na inostrane vijesti