_

 

"
 

Podgorica, 18.07.2018.

 

Upravni Sud Crne Gore donio Presudu kojom se nalaže Upravnom Odboru Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) da bez odlaganja donese akt kojim će se poništiti Rješenje Disciplinske komisije ISRCG od 27.12.2012., kojim je izrečena javna opomena protiv ISRCG članova Prof. dr Đorđija Rakočevića-revizora i Doc. dr Slavka Rakočevića-revizora.

Na Sjednici UO ISRCG od 22.11.2017. godine Institut Sertifikovanih Računovođa Crne Gore o oslobađanju od odgovornosti ISRCG članova.

IIRCG Administracija


Podgorica, 13.01.2016.

Upravni Sud Crne Gore donio Presudu kojom se nalaže Upravnom Odboru Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema presude, donese akt kojim će se poništiti Rješenje Disciplinske komisije ISRCG od 27.12.2012., kojim je izrečena javna opomena protiv ISRCG članova Prof. dr Đorđija Rakočevića-revizora i Doc. dr Slavka Rakočevića-revizora.

Više detalja o presudi Upravnog suda Crne Gore broj U. 780/2015 može se dobiti ukoliko kliknete Ovdje...

 

IIRCG Administracija


VEZANE VIJESTI BROJ 1

Podgorica, 13.09.2014.

Upravni Sud Crne Gore ponovo poništio Odluku Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore, broj 21-13. od 07.11.2013. godine nakon što je UO ISRCG odbio prigovor lidera Instituta internih revizora Crne Gore (IIRCG), članova ISRCG, Prof. dr Đorđija Rakočevića-revizora i Doc. dr Slavka Rakočevića-revizora. Navedeni prigovor su lideri IIRCG podnijeli protiv Rješenja Disciplinske komisije ISRCG broj 12-102 od 27.12.2012., kojim je izrečena javna opomena protiv navedenih članova. Rješenje Disciplinske komisije ISRCG možete pogledati ukoliko kliknete Ovdje...

Upravni Sud Crne Gore je ovakvu odluku Upravnog odbora Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore poništio i naložio ISRCG da liderima Instituta internih revizora Crne Gore nadoknadi sve troškove spora.

Više detalja o presudi Upravnog suda Crne Gore broj U. 2952/13 može se dobiti ukoliko kliknete Ovdje...

IIRCG Administracija


VEZANE VIJESTI BROJ 2

Podgorica, 11.11.2013.

 

Rješenjem Disciplinske komisije Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore (ISRCG) broj 12-102 od 27.12.2012. godine, odnosno Odlukom Upravnog odbora ISRCG, broj 13-4 od 23.01.2013. godine, liderima Instituta internih revizora Crne Gore (IIRCG), članovima ISRCG, Prof. dr Đorđiju Rakočeviću-revizoru i Doc. dr Slavku Rakočeviću-revizoru, izrečena je disciplinska mjera - javna opomena, koju možete pogledati ukoliko kliknete Ovdje...

Presudom Upravnog Suda Crne Gore, broj U. 442/13 od 26.09.2013. godine, navedena odluka Upravnog odbora ISRCG poništena je. U obrazloženju Presude navodi se da "u obrazloženju osporene odluke dato je površno izjašnjenje na prigovor tužioca u pogledu rada disciplinske komisije i načinu na koji je komisija utvrdila odgovornost za objavljeni prevod. Obrazloženje bez jasnih i ubjedljivih razloga potvrđenih izvedenim dokazima...nije u skladu sa članom 203. stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, zbog čega Sud u upravno-sudskom postupku, nije mogao izvršiti potpunu kontrolu zakonitosti opisanog akta, sa stanovišta činjeničnog stanja i opravdanosti disciplinske mjere. Učinjene povrede pravila, čine osporenu odluku nezakonitom i razlog su za njen poništaj".

Više detalja o presudi Upravnog suda Crne Gore broj U. 442/13 može se dobiti ukoliko kliknete Ovdje...

IIRCG Administracija


VEZANE VIJESTI BROJ 3

Podgorica, 07.03.2012.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) kao član IIA Global–Florida i ECIIA Brisel (njihov ekskluzivni predstavnik u Crnoj Gori), u više navrata upozoravao je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) da prestane sa  neovlašćenim licenciranjem internih revizora u Crnoj Gori (iako ISRCG manipuliše javnošću tvrdeći da izdaje "specijalističke sertifikate" a u stvari izdaje neovlašćeno licence-dozvole za rad Izvor i dokaz: ISRCG LICENCA.), jer je to u suprotnosti sa pravilima Međunarodne federacije računovođa (IFAC), čiji je ISRCG pridruženi član. I pored naših upozorenja ISRCG nastavio je sa neovlašćenim aktivnostima.

Dana 16. decembra 2011. godine IIRCG obratio se IFAC-u i informisao ga o pitanjima koja se odnose na obuku i licenciranje internih revizora u Crnoj Gori, a koju neovlašćeno sprovodi njegov pridruženi član ISRCG.

Dana 23.02.2012. godine Institutu internih revizora CG upućen je dopis od IFAC-a, koji je preveo stalni sudski tumač Stefan Glomazić, angažovan od prevodilačkog biroa "Double L" i koji je 28.02.2012. objavljen na web sajtu IIRCG.

Uslijedila je reakcija Instituta sertifikovanih racunovodja Crne Gore nakon čega je prevodilački biro "Double L" dana 05. marta 2012. godine (sjetili su se da im je "sporan" prevod tek nakon 7 dana i pritiska od strane ISRCG) uputio dopis IIRCG sledeće sadržine: "U vezi prevoda zvaničnog dokumenta primljenog od strane Instituta internih revizora Crne Gore dana 27.02.2012. gdje je došlo do nesporazuma i reakcije Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) zbog 'šireg tumačenja poslednjeg pasusa u tekstu', napominjemo da je do istog došlo na Vaše insistiranje. Sa tim u vezi Vas molimo da prethodno izdati prevod zamijenite sa ovim prevodom i isti objavite ponovo na Vašem zvaničnom sajtu kako ne bi došlo do različitog tumačenja."

Dana 06. marta uslijedio je novi Dopis od strane "Double L" sledeće sadržine: "Ponovo Vam šaljemo prvi i osnovni prevod uz izvinjenje zbog greške našeg službenika i molimo Vas da se stari prevod na sajtu što prije zamijeni prevodom u prilogu. Isto tako Vas molimo da se tom greškom ne barata u javnosti jer grešku nije napravio prevodilac već službenik koji je primio prevod. Ukoliko dođe do bilo kakve vrste pravnog objašnjenja snosićemo punu odgovornost i objasniti kako je do istog došlo".

Zbog naše dileme u vezi vjerodostojnosti prevoda izvršenog od strane "Double L", koja je uslijedila nakon navedenih dopisa, obratili smo se za prevod drugom stalnom sudskom tumaču, pa je dana 06.03.2012. godine stalni sudski tumač Vesna Radunović izvršila prevod IFAC-ovog Dopisa i potvrdila prevod prethodnog sudskog tumača, koji možete preuzeti Ovdje...  (Engleska verzija IFAC Dopisa je dostupna ukoliko kliknete Ovdje... )

U IFAC-ovom dopisu nedvosmisleno je navedeno: "da li je nekoj organizaciji dopušteno odnosno da li je ona sposobna da obezbjeđuje sertifikaciju internih revizora predstavlja pitanje koje se uobičajeno rješava u okviru nacionalnih propisa. IFAC ne ovlašćuje organizacije da mogu da pružaju tu obuku".

Dakle, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore nije ovlašćen da se bavi sertifikacijom i licenciranjem internih revizora niti od strane crnogorskog zakonodavstva, niti od strane IFAC-a čiji je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore pridruženi član.

U skladu sa Uredbom o povjerenju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije, ISRCG je povjerena edukacija i sertifikacija (ne licenciranje koje sprovode) računovođa i revizora u skladu sa važećim IFAC Međunarodnim standardima obuke (IES). Izvor: UREDBA. Pošto se IFAC organizacija NE BAVI edukacijom niti sertifikacijom internih revizora već se IFAC IES standardi odnose na komercijalnu (eksternu) reviziju (izvor IFAC IES standardi), ISRCG sprovodi aktivnosti protivno navedenoj Uredbi jer se prilikom izdavanja Licenci za internog revizora poziva na Uredbu koja im navodno na to daje pravo (što je apsolutna manipulacija) Izvor i dokaz: ISRCG LICENCA..

Napomena: IIRCG kao dodatni dokaz kojim se potkrepljuje činjenica da se IFAC organizacija (čiji je ISRCG pridruženi član) ne bavi sertifikacijom internih revizora objavljuje "Sporazum o saradnji" potpisanog 2004. godine između IFAC organizacije i IIA gdje je promovisana saradnja IFAC i IIA u dijelu međusobnog promovisanja IFAC standarda namijenjenih eksternim revizorima i IIA standarda namijenjenih internim revizorima.

 

 

 

Prof. dr Đorđije Rakočević

Predsjednik IIRCG

 

 

Originalnu verziju sporazuma između IFAC i IIA (na Engleskom jeziku) možete preuzeti ukoliko kliknete Ovdje...

 

Natrag na naslovnu