_

 

"
IIRCG RADIONICA

Podgorica, 10.02.2016.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saranji sa Unijom Poslodavaca Crne Gore, organizovao dana 10.02.2016. Radionicu na temu

 

"16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA IIA STANDARDIMA"

Cilj ove radionice je upoznavanje učesnika sa preporukama Globalnog instituta internih revizora (IIA) koje se odnose na neophodne faze/korake za uspostavljanje funkcije interne revizije u organizaciji, nezavisno da li polaznici dolaze iz Javnog Sektora, Finansijskih Institucija ili Sektora Privrede.

Po završetku radionice, polaznicima je uručen CD sa materijalima/praktičnim primjerima, koje će prisutni moći da koriste/primjenjuju u praksi.

 

PODACI O PREDAVAČU

 

MIODRAG VUJKOVIĆ

Rukovodilac Interne revizije

PODGORICA

  • prethodni je rukovodilac je Interne revizije CKB Banke Podgorica-član OTP Grupe iz Budimpešte,

  • Angazovan je za predavača od strane Ministarstva Finansija Crne Gore za obuku unutrasnjih revizora Javnog Sektora Crne Gore,

  • Član je Upravnog odbora IIRCG,

  • Sertifikovani je računovođa kod Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore,

  • Održao je više predavanja u oblasti računovodstva i interne revizije u organizaciji IIRCG ali i Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore,

  • Prethodni je Rukovodilac Interne revizije Hypo Alpe Adria Banke Podgorica.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

NAZIV TEME PREDAVAČ

Faza 1:Definisanje tijela u organizaciji koje će nadgledati rad interne revizije

Faza 2: Sprovođenje intervjua sa menadžmentom

Faza 3: Pregled Povelje Odbora za reviziju

Faza 4: Definisati indikatore kojima se mjeri uspješnost kompanije

Faza 5: Izvršiti pregled Politika i Procedura

Faza 6: Diskutovati teme u vezi internih kontrola

Faza 7: Razviti "Revizorski Univerzum"

Faza 8: Mapirati glavne Procese/Operacije

Faza 9: Razviti/unaprijediti procjenu rizika u kompaniji

Faza 10: Razviti Povelju interne revizije

Faza 11: Pripremiti Budžet interne revizije

Faza 12: Razviti Plan interne revizije

Faza 13: Politika zapošljavanja osoblja revizije i razvoj plana obuke

Faza 14: Osigurati sveobuhvatnu kooperaciju

Faza 15: Uspostaviti linije izvještavanja zasnovanim na najboljim praksama

Faza 16: Uspostaviti Program procjene kvaliteta

MIODRAG VUJKOVIĆ

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja Radionice uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 

RADIONICA JE ORGANIZOVANA U SALI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE U PODGORICI, ULICA CETINJSKI PUT BROJ 36 (ZGRADA MILIĆ), SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna