_

 

"
KONFERENCIJE INTERNE REVIZIJE U EVROPI
 

 KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE IIA HRVATSKA

Napomena: Učešćem na ovoj Konferenciji možete osvojiti dodatnih 14 KPE sati kontinuirane edukacije, u skladu sa IIRCG Pravilnikom o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

PRIJAVLJIVANJE SE VRŠI ONLINE UKOLIKO KLIKNETE Ovdje...

 


 

Naslovna