_

 

"
ODRŽANA IIRCG RADIONICA

Podgorica, 24.12.2013.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, na zahtjev članstva, organizovao je dana 23.12.2013 Radionicu na temu

 

"16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA"

Cilj ove radionice bio je upoznavanje učesnika sa preporukama Globalnog instituta internih revizora (IIA) koje se odnose na neophodne faze/korake za uspostavljanje funkcije interne revizije u kompaniji.

PODACI O PREDAVAČU

 

MIODRAG VUJKOVIĆ

Rukovodilac Interne revizije

PODGORICA

  • Rukovodilac je Interne revizije CKB Banke Podgorica-član OTP Grupe iz Budimpešte,

  • Angazovan je za predavača od strane Ministarstva Finansija Crne Gore za obuku unutrasnjih revizora Javnog Sektora Crne Gore,

  • Član je Odbora za nominovanje IIRCG,

  • Sertifikovani je računovođa kod Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore,

  • Održao je više predavanja u oblasti računovodstva i interne revizije u organizaciji IIRCG ali i Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore,

  • Prethodni je Rukovodilac Interne revizije Hypo Alpe Adria Banke Podgorica.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
10:00-15:00

Faza 1:Definisanje tijela u organizaciji koje će nadgledati rad interne revizije

Faza 2: Sprovođenje intervjua sa menadžmentom

Faza 3: Pregled Povelje Odbora za reviziju

Faza 4: Definisanje indikatora kojima se mjeri uspješnost kompanije

Faza 5: Pregled Politika i Procedura

Faza 6: Diskutovanje tema u vezi internih kontrola

Faza 7: Razvoj "Revizorskog Univerzuma"

Faza 8: Mapiranje glavnih Procesa/Operacija

Faza 9: Razvoj/unaprijedjenje procjene rizika u kompaniji

Faza 10: Razvoj Povelje interne revizije

Faza 11: Priprema Budžeta interne revizije

Faza 12: Razvoj Plana interne revizije

Faza 13: Politika zapošljavanja osoblja revizije i razvoj plana obuke

Faza 14: Osiguravanje sveobuhvatne kooperacije

Faza 15: Uspostavljanje linije izvještavanja zasnovane na najboljim praksama

Faza 16: Uspostavljanje Programa procjene kvaliteta

MIODRAG VUJKOVIĆ

 

RADIONICA JE ORGANIZOVANA U MULTIMEDIJALNOJ SALI ORGANIZACIJE ZA ZASTITU PRAVA AUTORA (PAM) U PODGORICI U ULICI DR VUKASINA MARKOVICA BB (KOD KRIVOG MOSTA), SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna