_

 

"
IIRCG OBUKA-30 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Podgorica, 05.12.2016.

     

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije Univrziteta Mediteran iz Podgorice, organizovao je od 01.-03. decembra 2016. godine ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja

 

"OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME"

 

Slike sa IT obuke možete preuzeti ukoliko kliknete OVDJE...

 

PREDAVAČI SU:


 

DOC. DR ADIS BALOTA

CRNA GORA

 • Direktor Fonda za zdravstvo Crne Gore,

 • Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica,

 • prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture,

 • predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.


DOC. DR IGOR FRANC

SRBIJA

 • Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu,

 • Osnovao je Agenciju za bezbjednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor,

 • Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom više od 12 godina i doktorirao je u toj oblasti,

 • Ima  više od 10 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo pri Fakultetu za Informacione Tehnologije Metropolitan Univerziteta Beograd ,

 • Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbjednosti na više blogova,

 • Predavač je na različitim konferencijama u regionu.

 

LUKA MILINKOVIĆ

SRBIJA

 • IT revizor u Komercijalnoj banci Beograd, gde sprovodi kontrolu informacionog sistema, IT propisa i procedura i procenu rizika IT sistema banke. Reviziju informacionog sistema sprovodi na nivou grupe i u subsidijarima, a redovno učestvuje i tokom revizija poslovnih procesa kako bi se proverile uspostavljene IT kontrole,

 • Informacionom bezbednošću i edukacijom se bavi više od 10 godina, a tokom tog perioda radio je i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama,

 • Radio je na razvoju i implementaciji bezbednosnih metoda, mrežnih tehnologija i algoritama za enkripciju,

 • Autor je mnogobrojnih radova na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, kao i stručnih članaka za IT časopis PC Press,

 • Luka je član međunarodne organizacije ISACA i sertifikovani interni provjerivač za ISO/IEC 27001, a za ISO 31000 je vodeći risk menadžer.

 

 

 

 

OBUKA JE ORGANIZOVANA U SALI FAKULTETA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U PODGORICI (UNIVERZITET MEDITERAN) U ULICI JOSIPA BROZA ITA BB-STARI AERODROM.

 

 

 

Naslovna