_

 

"
IIA MEĐUNARODNI SERTIFIKATI

 

SERTIFIKAT O PRUŽANJU UVJERAVANJA U VEZI SA UPRAVLJANJEM RIZICIMA (CRMA)

Globalni institut internih revizora (IIA) objavljuje početak novog međunarodnog sertifikata pod nazivom "Sertifikat o pružanju uvjeravanja u vezi sa upravljanjem rizicima (CRMA)".

CRMA sertifikat vam omogućava da:

  • Pružate usluge uvjeravanja u kvalitet poslovnih procesa u dijelu upravljanja rizicima i rukovođenja kompanijom.

  • Edukujete Menadžment i Odbor za reviziju u vezi sa rizicima i procesom upravljanja rizicima. 

  • Se u radu fokusirate na strateške rizike.

  • "Dodate vrijednost" organizaciji gdje ste zaposleni.

Očekuje se da proces sertifikacije o pružanju uvjeravanja u vezi sa upravljanjem rizicima (CRMA) počne sredinom 2013. godine.

Više informacija o načinu polaganja ispita te uslovima za sticanje CRMA zvanja možete dobiti Ovdje...

 

     

 

 

 

 

Prethodna strana