_

 

"
IIA MEĐUNARODNI SERTIFIKATI

 

SERTIFIKOVANI PROFESIONALAC U JAVNOM SEKTORU (CGAP)

Međunarodni sertifikovani profesionalac u javnom sektoru (CGAP) je program sertifikacije pripremljen specijalno za revizore angažovane u javnom sektoru na svim nivoima - federalnom/nacionalnom ili lokalnom.

Kandidati koji žele da polažu ispite za dobijanje ovog međunarodnog sertifikata moraju posjedovati aktivno znanje engleskog jezika, s obzirom da se predavanje i polaganja obavljaju isključivo na engleskom jeziku. Više informacija o načinu polaganja ispita te uslovima za sticanje CGAP zvanja možete dobiti Ovdje...

 

 

     

 

 

 

Prethodna strana