_

 

"
IIA MEĐUNARODNI SERTIFIKATI

 

SERTIFIKOVANI REVIZOR U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (CFSA)

Sertifikovani revizor u Finansijskim Institucijama je međunarodni specijalistički sertifikat namijenjen revizorima profesionalcima radno angažovanim u bankama, penzionim fondovima, kreditnim unijama, osiguravajućim kompanijama, kreditnim agencijama, holding kompanijama i investicionim fondovima, kreditnim agencijama, regulatornim agencijama u vezi sa finansijskim uslugama i drugihm organizacijama koje pružaju finansijske usluge.

Ukoliko je Vaš cilj profesionalno napredovanje/usavršavanje u vezi sa poslovima revizije finansijskih usluga, CFSA sertifikat je pravi izbor za vas.

Kandidati koji žele da polažu ispite za dobijanje ovog međunarodnog sertifikata moraju posjedovati aktivno znanje engleskog jezika, s obzirom da se predavanje i polaganja obavljaju isključivo na engleskom jeziku. Više informacija o načinu polaganja ispita te uslovima za sticanje CFSA zvanja možete dobiti Ovdje...

 

     

 

 

 

 

Prethodna strana