_

 

"
IIA MEĐUNARODNI SERTIFIKATI

 

SERTIFIKAT U VEZI KONTROLNE INTERNE PROCJENE (CCSA)

Međunarodni sertifikat u vezi kontrolne interne procjene (CCSA) vam omogućava provjeru razumjevanja značaja procesa kontrolne interne procjene, njenog procesa i fokusa na srodne discipline kao što su upravljanje rizicima, procjena sistema internih kontrola i poslovnih ciljeva.

Kandidati koji žele da polažu ispite za dobijanje ovog međunarodnog sertifikata moraju posjedovati aktivno znanje engleskog jezika, s obzirom da se predavanje i polaganja obavljaju isključivo na engleskom jeziku. Više informacija o načinu polaganja ispita te uslovima za sticanje CCSA zvanja možete dobiti Ovdje...

 

     

 

 

 

 

Prethodna strana