_

 

"
STRUČNA LITERATURA JE DOSTUPNA NA UVID ČLANOVIMA IIRCG, I MOŽE SE KORISTITI U PROSTORIJAMA INSTITUTA. ISTA SE MOŽE PORUČITI PO POVOLJNIM USLOVIMA PUTEM INTERNETA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE ODABRANU SLIKU.

SPISAK STRUČNE LITERATURE U IZDANJU IIA FONDACIJE ZA ISTRAŽIVANJA I IIRCG

 

STRUČNA LITERATURA DOSTUPNA ČLANOVIMA IIRCG

STRUČNA LITERATURA U IZDANJU IIA FONDACIJE

 

 

 

 

 

 

 

Natrag na naslovnu