_

 

"
IIRCG OBUKA-15 CPE

Podgorica, 20.04.2018.

 

   

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, Komorom Procjenitelja Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je dvodnevnu obuku u pereiodu od 13-14. aprila 2018. specijalistička predavanja/obuku i to:

OBUKA 1, PREDVIĐENA ZA 13.04.2018. U 10:00 ČASOVA NA TEMU

 "UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36".

 

OBUKA 2, PREDVIĐENA ZA 14.04.2018. U 10:00 ČASOVA NA TEMU

FER VRIJEDNOST NEMATERIJALNE IMOVINE" U SKLADU SA MSFI 13 I MRS 38.

 

 

 

PODACI O PREDAVAČU

 

GEORGE BADESCU, FRICS, REV

CMF Consulting,

 IVSC Odbor za priznavanje standarda

Bukurešt, Rumunija

Gheorghe (George) Badescu posjeduje RICS priznanje Kraljesvkog Instituta Ovlašćenih Procjenitelja iz Londona (RICS) i posjeduje zvanje Evropski Priznati Procjenitelj (REV). Počasni je član Asocijacije Procjenitelja Kine, Udruženja nezavisnih procjenitelja Gruzije.

Osnivač je i izvršni direktor konsultantske kompanije CMF CONSULTING, koja se bavi uslugama procjena biznisa i vrijednosti materijalne imovine sa preko 25 godina iskustva.

George je osnivač Nationalnog Udruženja Procjenitelja Rumunije gdje je obavljao funkciju predsjednika Upravnog odbora  (1992-2001). Takođe je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Evropskog Udruženja Procjenitelja iz Brisela ali i člana Upravnog odbora Globalne Asocijacije za usvajanje Standarda Procjene IVSC (1999-2005).

George je vršio obuke i konsalting usluge u više zemalja svijeta: Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, BiH, Kini, Gani, Gruziji, Keniji, Indiji, Mongoliji, Srbiji, Ugandi, Ukrajini.

Izvor: Globalna Asocijacija za usvajanje Standarda Procjene IVSC https://www.ivsc.org/about/boards/membership-standards-recognition/person/id/52


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OBUKE

Predavanje predvidjeno za 13.04.2018 u 10:00 časova

TERMIN PREDAVANJA

 "UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36".

PREDAVAČ
10:00-14:00

1.       Upotrebna vrijednost

   i.      Stopa popusta

   ii.      Korišteni novčani tok

FER vrijednost umanjena za troškove raspolaganja

   i.      Stopa popusta

   ii.      Korišteni novčani tok

 Oštećenje imovine (umanjenje vrijednosti)

   i.      Donošenje odluka

   ii.      Alokacija

 Praktičan primjer


George Badescu

 

PAUZE U DOGOVORU SA PREDAVAČEM

 

Predavanje predvidjeno za 14.04.2018 u 10:00 časova

TERMIN PREDAVANJA
FER VRIJEDNOST NEMATERIJALNE IMOVINE"  U SKLADU SA MSFI 13 I MRS 38. PREDAVAČ
10:00-15:00

-           Procjena i računovodstveni standardi:

o   IVS 210, MRS 38, IFRS 13, ISO 10668

-     Proces procjene nematerijalne imovine

-     Osnovi procjene nematerijalne imovine:

o   Moguće finansijske informacije

o   Diskontne stope

o   Preostali korisni vijek

-     Pristupi procjeni nematerijalne imovine:

o   Tržišni pristup procjene

o   Prinosni pristup

§  Ušteda troškova

§  Naknade po osnovu autorskih prava

§  Prihod od premije

§  Višak zarada

§  Grinfild metoda

§  Stvarna opcija

o   Troškovni pristup

-     Lični i poslovni goodwill (pozitivan imidž)

-     Primjeri iz prakse:

o   Troškovni pristup – softver, kompetentna radna snaga

o   Ušteda troškova – patent

o   Naknade po osnovu autorskih prava– patenti

o   Prihod od premije – zakup

o   Višak zarada – odnos sa kupcima

o   Grinfild metod- nematerijalna imovina hotela

o   Stvarna opcija- patent


George Badescu

 

PAUZE U DOGOVORU SA PREDAVAČEM

 

PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA 13.-14. APRILA 2018 GODINE NA UNIVERZITETU UDG PODGORICA, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna