_

 

"
AKTI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE
 

Ovim Statutom regulišu se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada o članstvu, pravima i obavezama članova, unutrašnjem uređenju, tijelima, njihovom sastavu, ovlašćenjima, načinu odlučivanja, uslovima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju imovinom, načinu sticanja imovine, prestanku postojanja,  te postupku sa imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruženja internih revizora Crne Gore.Poslovnik o radu Upravnog odbora.pdf


Kodeks etike.pdf


Procedura za rješavanje etičkih žalbi.pdf

(Da bi ste čitali pdf dokumenta potreban Vam je program Adobe Acrobat Reader koji možete preuzeti > ovdje)