_

 

"
FORUM PROFESIONALACA POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI
 
PODGORICA, 30.08.2016.

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, POLAZEĆI OD SVE VEĆEG ZNAČAJA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENS FUNKCIJE U KOMPANIJAMA I NJENOG ODNOSA SA INTERNOM/EKSTERNOM REVIZIJOM I MENADŽMENTOM U SKLADU SA EU DIREKTIVAMA, POZIVA ČLANSTVO DA POGLEDAJU BALKANSKI FORUM PROFESIONALACA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENSA BESPLATNO!!!

BALKASNI FORUM JE ODRŽAN U SARAJEVU UZ PRISUSTVO VIŠE DESETINA DELEGATA IZ SVIH KRAJEVA BIVŠE JUGOSLAVIJE (PREDSTAVNIKA FINANSIJSKIH INSTITUCIJA, JAVNOG SEKTORA I PRIVREDE) I ISTI SE MOŽE POGLEDATI BILO KOG DANA, NEOGRANIČENI BROJ PUTA, U PERIODU OD 26.-30. SEPTEMBRA 2016 GODINE.

DA BI STE POGLEDALI FORUM PROFESIONALACA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENSA, POTREBNO JE DA SE PRIJAVITE ONLINE KAKO BI SMO (NA BAZI ZAHTJEVA ČLANA/ZAINTERESOVANOG KANDIDATA) DODIJELILI PRAVO PRISTUPA ZAŠTIĆENOM DIJELU IIRCG WEB SAJTA I NA TAJ NAČIN OMOGUĆILI POLAZNIKU DA SLUŠA PREDAVANJA SA FORUMA.

 

NAZIV FORUMA (VIDEO VERZIJA)

"FORUM PROFESIONALACA POSLOVNE ETIKE I USKLAĐENOSTI"

Predavači:

1. Roy Snell-Izvršni direktor SCCE/HCCA-Globalnog Udruženja poslovnih Komplajens menadžera i Etike (Society of Corporate Compliance and Ethics)

2. Bojan Bajić-Direktor Net Consulting Sarajevo

3. Alida Đulančić, Komplajens menadžer u kompaniji Roche

4. General Enes Husejnović, generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH.

 

Cijena pregleda: za IIRCG članove besplatno a 50 EUR za ostale.

Korišćenje ove usluge Vam obezbjeđuje dodatnih 5 sati kontinuirane edukacije.

Napomena:

Da bi ste pogledali video fajl foruma, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili "pametni" telefon) i internet konekciju, korisničko ime i lozinku za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija nakon što prethodno aplicirate za ovu uslugu ONLINE.

KANDIDATI KOJI ŽELE DA POGLEDAJU VIDEO FAJL FORUMA (BEZ OBZIRA DA LI SU IIRCG ČLANOVI ILI NE) U OBAVEZI SU PRVO DA SE PRIJAVE ONLINE ZA OMOGUĆAVANJE OVOG SERVISA.

 

Uputstvo za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta možete preuzeti Ovdje...

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM FORUMA

NAZIV TEME

 

1. Šta sadrži program poslovne etike i usklađenosti u kompaniji?

2. Prijavitelji nepravilnosti ("zviždači") kao indikatori uspješnosti sistema

3. Metodologija samoprocjene rizika organizacije/zaposlenih u oblasti etike i usklađenosti

4. Predstavljanje iskustva Komplajens rukovodilaca iz regiona u vezi:

    -procjene rizika u oblasti etike i usklađenosti

    -Etičkog kodeksa i procedure prevencije i detekcije nepravilnosti

    -Usklađenost "treće strane"

    -edukacija zaposlenih

    -Sistemi za prijavu nepravilnosti

    -interna istraga

    -korektivne i disciplinske mjere

5. Pozicija i djelokrug Rukovodioca Komplajens funkcije (praćenje usklađenosti poslovanja)

 

 

       

Natrag