_

 

"
IIRCG WEBINAR
 
PODGORICA, 31.05.2016.

 

NAZIV RADIONICE (VIDEO VERZIJA)

"PRAKTIČNI PRIMJERI IIA SMJERNICA I PRAKTIČNIH SAVJETA U SVAKODNEVNOM RADU INTERNIH REVIZORA"

  • Predavač : ILVANA MARKOVIĆ, CIA, Rukovodilac Interne revizije-TELEKOM CRNE GORE

Cijena pregleda: 60 EUR za IIRCG članove a 80 EUR za ostale

Napomena:

Da bi ste pogledali video fajl Radionice, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili "pametni" telefon) i internet konekciju, korisničko ime i lozinku za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija nakon što prethodno aplicirate za ovu uslugu ONLINE i izvršite uplatu kotizacije.

KANDIDATI KOJI ŽELE DA POGLEDAJU VIDEO FAJL RADIONICE (BEZ OBZIRA DA LI SU IIRCG ČLANOVI ILI NE) U OBAVEZI SU PRVO DA SE PRIJAVE ONLINE ZA OMOGUĆAVANJE OVOG SERVISA.

 

Uputstvo za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta možete preuzeti Ovdje...

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

NAZIV TEME
 

Praktični savjet 2010-1: Povezivanje Plana revizije s rizicima i izloženošću

Praktični savjet 2010-2: Korišćenje procesa upravljanja rizikom u procesu planiranja interne revizije

Praktični savjet 2020-1: Saopštavanje i odobravanje

Praktični savjet 2030-1: Upravljanje resursima

Praktični savjet 2040-1: Politike i procedure

Praktični savjet 2050-1: Koordinacija

Praktični savjet 2050-2: Mape uvjeravanja

Praktični savjet 2050-3: Oslanjanje na usluge drugih pružalaca usluga uvjeravanja

Praktični savjet 2060-1: Izvještavanje višeg rukovodstva i odbora

Smjernica za primjenu 2110: Korporativno upravljanje

Praktični savjet 2120-1: Ocjena adekvatnosti procesa upravljanja rizikom

Praktični savjet 2120-2: Upravljanje rizikom interne revizije

Praktični savjet 2120-3: Pokrivenost rizika od strane interne revizije radi postizanja strateških ciljeva

Praktični savjet 2130-1: Ocjena adekvatnosti kontrolnih procesa

Praktični savjet 2130.A1-1: Pouzdanost i integritet informacija

Praktični savjet 2130.A1-2: Ocjena okvira privatnosti organizacije

Praktični savjet 2200-1: Planiranje angažmana

Praktični savjet 2200-2: Korišćenje pristupa od vrha na niže za identifikaciju kontrola koje će se ocijeniti tokom angažmana

Praktični savjet 2210-1: Ciljevi angažmana

Praktični savjet 2210.A1-1: Ocjena rizika u planiranju angažmana

Praktični savjet 2230-1:Raspodjela resursa angažmana

 

       

Natrag