_

 

"
IIRCG WEBINAR
 
PODGORICA, 24.04.2016.

 

NAZIV RADIONICE (VIDEO VERZIJA)

"PRAKTIČNI PRIMJERI IIA SMJERNICA I PRAKTIČNIH SAVJETA U SVAKODNEVNOM RADU INTERNIH REVIZORA"

  • Predavač : ILVANA MARKOVIĆ, CIA, Rukovodilac Interne revizije-TELEKOM CRNE GORE

Cijena pregleda: 60 EUR za IIRCG članove a 80 EUR za ostale

Napomena:

Da bi ste pogledali video fajl Radionice, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili "pametni" telefon) i internet konekciju, korisničko ime i lozinku za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija nakon što prethodno aplicirate za ovu uslugu ONLINE i izvršite uplatu kotizacije.

KANDIDATI KOJI ŽELE DA POGLEDAJU VIDEO FAJL RADIONICE (BEZ OBZIRA DA LI SU IIRCG ČLANOVI ILI NE) U OBAVEZI SU PRVO DA SE PRIJAVE ONLINE ZA OMOGUĆAVANJE OVOG SERVISA.

 

Uputstvo za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta možete preuzeti Ovdje...

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

NAZIV TEME
 

Smjernica za primjenu 1000: Svrha, ovlašćenja, odgovornosti

Praktični savjet 1110-1: Organizaciona nezavisnost

Praktični savjet 1111-1: Saradnja sa odborom

Praktični savjet 1120-1: Lična objektivnost

Praktični savjet 1130-1: Narušavanje nezavisnosti i objektivnosti

Praktični savjet 1130.A1-1: Ocjenjivanje poslova za koje su interni revizori ranije bili odgovorni

Praktični savjet 1130.A2-1: Odgovornost interne revizije za druge (nerevizorske) funkcije

Praktični savjet 1200-1: Stručnost i dužna profesionalna pažnja

Praktični savjet 1210-1: Stručnost

Praktični savjet 1210.A1-1: Obezbjeđivanje spoljnog pružaoca usluga za podršku ili dopunu aktivnosti interne revizije

Praktični savjet 1220-1: Dužna profesionalna pažnja 

Praktični savjet 1230-1: Kontinuirano profesionalno usavršavanje

Praktični savjet 1300-1: Program obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta

Praktični savjet 1311-1: Interna ocjenjivanja

Praktični savjet 1312-1: Eksterna ocjenjivanja

Praktični savjet 1312-2: Eksterna ocjenjivanja: Samoocjenjiivanje s nezavisnim potvrđivanjem (SONP

Praktični savjet 1312-3: Nezavisnost tima za eksterno ocjenjivanje u privatnom sektoru

Praktični savjet 1312-4 Nezavisnost tima za eksterno ocjenjivanje u javnom sektoru

Praktični savjet 1320-1 Izvještavanje o rezultatima programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta

Praktični savjet 1321-1: Upotreba navoda „U skladu s Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije

Praktični savjet 1322-1: Objelodanjivanje neusklađenosti s Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije (Standardi

Praktični savjet 2010-1: Povezivanje Plana revizije s rizicima i izloženošću

Praktični savjet 2010-2: Korišćenje procesa upravljanja rizikom u procesu planiranja interne revizije

Praktični savjet 2020-1: Saopštavanje i odobravanje

Praktični savjet 2030-1: Upravljanje resursima

Praktični savjet 2040-1: Politike i procedure

Praktični savjet 2050-1: Koordinacija

Praktični savjet 2050-2: Mape uvjeravanja

Praktični savjet 2050-3: Oslanjanje na usluge drugih pružalaca usluga uvjeravanja

Praktični savjet 2060-1: Izvještavanje višeg rukovodstva i odbora

Smjernica za primjenu 2110: Korporativno upravljanje

Praktični savjet 2120-1: Ocjena adekvatnosti procesa upravljanja rizikom

Praktični savjet 2120-2: Upravljanje rizikom interne revizije

 

 

       

Natrag