_

 

"
IIRCG WEBINAR
 
PODGORICA, 01.02.2016.

 

NAZIV SEMINARA (VIDEO VERZIJA)

"SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA"

  • Predavač : mr Goran Smolović-Direktor službe za kontrolu rizika Hipotekarne banke
  • Predavač : Nina Blečić-Ministarstvo Finansija Crne Gore

Cijena pregleda: 60 EUR za IIRCG članove a 80 EUR za ostale

Napomena:

Da bi ste pogledali video fajl Seminara, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili "pametni" telefon) i internet konekciju, korisničko ime i lozinku za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija nakon što prethodno aplicirate za ovu uslugu ONLINE i izvršite uplatu kotizacije.

KANDIDATI KOJI ŽELE DA POGLEDAJU VIDEO FAJL SEMINARA (BEZ OBZIRA DA LI SU IIRCG ČLANOVI ILI NE) U OBAVEZI SU PRVO DA SE PRIJAVE ONLINE ZA OMOGUĆAVANJE OVOG SERVISA.

 

Uputstvo za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta možete preuzeti Ovdje...

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA

NAZIV TEME
 

Uvod u proces upravljanja rizicima

Faze upravljanja rizicima

Identifikacija rizika

Vježba (rad po grupama) – Identifikovanje rizika

Analiza i procjena rizika

Vježba (rad po grupama) – Analiza i procjena rizika

Reagovanje na rizike

Registar rizika

Vježba (rad po grupama) – Uspostavljanje registra rizika

 

 

NAJBOLJE PRAKSE  I KONKRETNI PRIMJERI ZA IZRADU IZVJESTAVANJA O SVAKOM RIZIKU:

1.KREDITNI RIZIK-prema jednom/grupi duznika (povezanih lica), oderdjenom sektoru privrede, geografskom regionu, valutama, zemljama,  vrsti proizvoda (kredita, garancija, akreditiva, faktoring aranžmana, hartija od vrijednosti na pozicijama: AFS – available for sale i HTM - held for maturity), vrsti kolaterala, kasnjenjima...

2.RIZIK LIKIVNDOSTI-GAP i WHAT IF ANALIZE, koncentracija depozita

3.TRZISNI RIZIK-rizik kamatne stope, FX rizik, pozicijski – cjenovni rizik

4.OPERATIVNI RIZIK-OPTIMALNI SISTEM PRAĆENJA

 

        

 

 

       

Natrag