_

 

"
IIRCG WEBINAR
 
PODGORICA, 10.02.2016.

 

NAZIV RADIONICE (VIDEO VERZIJA)

"16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA IIA STANDARDIMA"

  • Predavač : Miodrag Vujković, član Upravnog odbora IIRCG i dugofodišnji Direktor interne revizije CKB Banke

Cijena pregleda: 60 EUR za IIRCG članove a 80 EUR za ostale

Napomena:

Da bi ste pogledali video fajl Radionice, potrebno je da imate kompjuter (lap top ili desk top, ili "pametni" telefon) i internet konekciju, korisničko ime i lozinku za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta, koje Vam dodjeljuje IIRCG Administracija nakon što prethodno aplicirate za ovu uslugu ONLINE i izvršite uplatu kotizacije.

KANDIDATI KOJI ŽELE DA POGLEDAJU VIDEO FAJL RADIONICE (BEZ OBZIRA DA LI SU IIRCG ČLANOVI ILI NE) U OBAVEZI SU PRVO DA SE PRIJAVE ONLINE ZA OMOGUĆAVANJE OVOG SERVISA.

 

Uputstvo za pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta možete preuzeti Ovdje...

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

NAZIV TEME
 

Faza 1:Definisanje tijela u organizaciji koje će nadgledati rad interne revizije

Faza 2: Sprovođenje intervjua sa menadžmentom

Faza 3: Pregled Povelje Odbora za reviziju

Faza 4: Definisati indikatore kojima se mjeri uspješnost kompanije

Faza 5: Izvršiti pregled Politika i Procedura

Faza 6: Diskutovati teme u vezi internih kontrola

Faza 7: Razviti "Revizorski Univerzum"

Faza 8: Mapirati glavne Procese/Operacije

Faza 9: Razviti/unaprijediti procjenu rizika u kompaniji

Faza 10: Razviti Povelju interne revizije

Faza 11: Pripremiti Budžet interne revizije

Faza 12: Razviti Plan interne revizije

Faza 13: Politika zapošljavanja osoblja revizije i razvoj plana obuke

Faza 14: Osigurati sveobuhvatnu kooperaciju

Faza 15: Uspostaviti linije izvještavanja zasnovanim na najboljim praksama

Faza 16: Uspostaviti Program procjene kvaliteta

 

 

       

Natrag