PODGORICA, 28.01.2016.  
 

 

Sa zadovoljstvom obavještavamo članstvo ali i širu javnost da je dana 28.01.2016., tokom IIRCG Seminara u Sali "BAR" Hotela Premijer u Podgorici, potpisan Sporazum o saradnji "IIRCG Sekcije za procjenu vrijednosti imovine preduzeća i kapitala"-člana  Komiteta za međunarodne standarde procjene-London i "Instituta Ovlašćenih Procjenjivača Crne Gore"- člana  TEGoVa Udruženja (Evropskog Udruženja nacionalnih instituta procjenitelja).

Sporazum su potpisali Predsjednik prof. dr Đorđije Rakočević, (REV-Evropski priznati procjenitelj) koji zastupa IIRCG Sekciju procjenitelja i Predsjednica mr Sanja Radović, (REV-Evropski priznati procjenitelj).

Sporazum o poslovnoj saradnji podrazumijeva:

  1. -promovisanje struke procjenitelja Crne Gore,
  2. -međusobnu razmjenu znanja i iskustava u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, opreme, biznisa (kompanija), kapitala, obaveza, hartija od vrijednosti,
  3. -istraživanje, saopštavanje i promovisanje znanja i informacija o procjni vrijednosti nepokretnosti, opreme, biznisa (kompanija), kapitala, obaveza, hartija od vrijednosti,
  4. -uspostavljanje saradnje sa međunarodnim organizacijama koje potpomažu struku procjene vrijednosti nepokretnosti, opreme, biznisa (kompanija), kapitala, obaveza, hartija od vrijednosti,
  5. -zajedničko organizovanje raznih vidova stručnih skupova: konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i sl., kao i sprovođenje mnogih drugih aktivnosti koje imaju za cilj jačanje struke procjenitelja Crne Gore,
  6. -saradnju u izdavanju stručnih publikacija u vezi procjena nepokretnosti,
  7. -saradnju kod prevoda EVS/IVSC standarada procjene, Kodeksa etike i drugih neophodnih priručnika iz oblasti procjene,
  8. -uspostavljanje saradnje u oblasti sprovođenja edukativnog ciklusa procjenitelja Crne Gore kroz razmjenu predavača potpisnika ovog sporazuma,
  9. -aktivnu promociju saradnje i međusobno informisanje o istom,
  10. -međusobnu promociju web sajta potpisnika ovog sporazuma, postavljanjem loga druge strane na svojim internet prezentacijama.

 

TEKST SPORAZUMA MOŽETE PREUZETI OVDJE...

 

 

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO