INFO IIRCG KONFERENCIJE: za IIA Montenegro članove; članove Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore, zaposlene u Javnom Sektoru, te članove nacionalnih Instituta sa prostora bivše SFRJ- prepoznati kod IIA Global, odobren je popust na iznos kotizacije od 50 EUR. Popust se dodjeljuje za uplate kotizacije do 20. septembra 2018. godine uz obavezu da se prijava ovih delegata vrši posredstvom svojih matičnih organizacija koje treba da nas o učešću svog člana obavijeste.

Tip registracije                        Cijena
  IIA Montenegro članovi; članovi nacionalnih Instituta sa prostora bivše SFRJ, prepoznati kod IIA Global, zaposleni u Javnom Sektoru, te članovi Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore-za uplate kotizacije do 20. septembra 2018. godine 150 € (50 € ušteda)
  IIA Montenegro članovi; članovi nacionalnih Instituta sa prostora bivše SFRJ, prepoznati kod IIA Global, zaposleni u Javnom Sektoru, te članovi Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore-za uplate kotizacije nakon 20. septembra 2018. godine 200 €
  Ostali učesnici-za uplate kotizacije do 20 septembra 2018. godine 200 € (50 € ušteda)
  Ostali učesnici-za uplate kotizacije nakon 20 septembra 2018. godine 250 €
Napomena: IIRCG je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa Zakonom o PDV-u RCG

Kotizacija uključuje: učestvovanje na konferenciji, usluge konsikutivnog prevođenja (sa/na engleskom), osvježenje tokom pauza, prigodne materijale, svečana večera u restoranu sa početkom u 20:00 časova (uključeno i jedno piće).

Kotizacija ne uključuje: smještaj i ručak tokom druge pauze već se delegatima organizuje svečana večera sa početkom u 20:00 čaasova. Opširnije ovdje...

 

Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete da se prijavite online, molimo Vas da nas kontaktirate:

  Danka Rakočević

  Kontakt mail adresa:
finance@iircg.co.me

 


 

SA POSLEDNJE IIA MONTENEGRO KONFERENCIJE INTERNE REVIZIJE

 

| Designed by IIA MONTENEGRO