Četvrtak, 11. Oktobar 2018.

Obezbijeđen simultani prevod sa Engleskog jezika


 

08.00 – 09.00
Registracija u
česnika

 

Moderator konferencije: Ksenija Barjaktarović, OIR

Rukovodilac interne revizije Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.


 

 
 

09.00 – 09.10 / Pozdravna riječ


Doc
. dr Slavko Rakočević, ovlašćeni revizor, državni revizor
Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore


 

 


09.10 – 09.20 / Miloš Baletić

Obraćanje predstavnika Ministarstva finansija Crne Gore

Direktorat za centralnu harmonizaciju


 

 

 

09.20 – 10.00 / Mag. Norbert Wagner-ECIIA Brisel

Tema  Etika u reviziji i revizija poslovne etike


Dugogodišnji Izvršni Direktor IIA Austria, Član je Odbora za reviziju Evropskog Udruženja internih revizora (ECIIA) iz Brisela.

Direktor je Akademije za obuku internih revizora Austrije; predstavnik je Globalnog instituta internih revizora za obuku u oblasti eksterne procjene kvaliteta interne revizije; predavač je na više desetina Međunarodnih konferencija u organizciji nacionalnih instituta internih revizora iz cijelog svijeta.


 

 

 

10.00 – 10.30 / Prof. dr Adis Balota-Fakultet za Informacione Tehnologije Univerziteta Mediteran

Tema  Nova uredba Evropskog Parlamenta i Vijeća Evropske Unije o zaštiti podataka poznata kao GDPR (General Data Protection Regulation)

Dekan je Fakulteta za Informacione Tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica, Prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture. Obavljao je funkciju Direktora Fonda za zdravstvo Crne Gore.

Predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.


 

 

 

10.30 – 10.40 / Tomo Knežević-Izvršni direktor TP Lipska pećina

Tema  Prezentacija Sponzora Konferencije i izvlačenje nagrada namijenjenih prisutnim delegatima

Izvršni direktor TPLP, Diplomirani ekonomista – smjer Finansije, Sertifikovani računovođa, Sertifikovani službenik za javne finasije


10.40 – 11.00 / PAUZA UZ OSVJEŽENJE-POD POKROVITELJSTVOM LIPSKE PEĆINE CETINJE


 

 

 

11.00 – 11.30 / Doc. dr Vladan Martić-Ministarstvo odbrane Crne Gore

Tema  XBRL  BAR KOD ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U FUNKCIJI JAČANJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Načelnik je Odjeljenja za finansije Ministarstva odbrane Crne Gore. Predavač je na predmetima Finansijsko i Upravljačko računovodstvo Univerziteta Mediteran te, na Fakultetu za biznis i turizam Budva.


 

 

11.30 – 12.00 / Prof. dr Adis Balota-Fakultet za Informacione Tehnologije Univerziteta Mediteran

 

Tema  Upravljanje rizikom Informacionih Tehnologija za potrebe interne revizije


 

 


12:00 – 12.30 / Marko Manojlović, CFA-OTP Banka Podgorica

Tema  Upravljanje rizicima: Šta nam donosi novi COSO Okvir?

  • Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propise u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica – član OTP Gupe,

  • Obavljao je funkciju direktora Sektora za nadzor i procjenu rizika u Hipotekarnoj banci AD Podgorica, te izvršnog direktora kompanije Anglo broker-dealer AD Podgorica,

  • Profesionalno međunarodno zvanje Sertifikovani finansijski analitičar stekao je kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.


 

 

12.30 – 13.00 / Mag. Norbert Wagner-ECIIA Brisel

Tema  Upravljanje kvalitetom rada interne revizije u skladu sa najnovijim zahtjevima IIA Global


 

 

13.00 – 13.30 / Sanja Đurić-GiGroup Beograd

Tema  Nova EU Direktiva o zaštiti podataka o ljudskim resursima

Diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu-smjer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina; dugogodišnji kontrolor kompanije Gi Group za Adria Balkan; Senior consultant u oblasti implementacije i uspostavljanja procesa u sektoru za staff leasing, payroll, selekciju i regrutaciju i odgovorno lice za implementaciju GDPR principa u okviru GI Groupe za Adria i Balkan; član je Internationaler Controller Verein – Kluba kontrolora ICV Srbija.


13.30 – 14.00 / PAUZA UZ OSVJEŽENJE-POD POKROVITELJSTVOM KOMPANIJE MIL POP DOO PODGORICA

PO ZAVRŠETKU KONFERENCIJE, INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE NAKON ODRŽANIH PREDAVANJA, ORGANIZUJE SVEČANU VEČERU UZ ZVUKE STAROGRADSKE MUZIKE, U RESTORANU "VUK" U PODGORICI, U DALMATINSKOJ ULICI, SA POČETKOM U 20:00 ČASOVA. DELEGATI KOJI ŽELE DA PRISUSTVUJU SU U OBAVEZI DA POTVRDE DOLAZAK NA VEČERU.


 

 

14.00 – 14.30 / Slavica Drašković-Luka Kotor AD

Tema  Izazovi kod uspostavljanja upravljanja rizicima iz ugla Luke Kotor

Ovlašteni interni revizor; Ovlašteni računovođa i diplomirani inženjer pomorstva. Rukovodilac je službe računovodstva Luke Kotor AD.

Prethodni je Finansijski direktor u revizorskoj kompaniji KPMG Podgorica; obavljala je funkciju internog revizora u "PORSCHE LEASING" doo Podgorica.


 
 

 

 
 

 

 

14:30 – 15.00 /

Tema  Izvještaj menadžmenta iz ugla revizije i prezentacija aplikacije ISRCG za izradu ovog izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore

Vladislav Karadžić, dipl.oec, stručni konsultant  Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore i DOO „Računovođa“.


 

 

15.00 – 15.30 / Sanela Spahić-Ministarstvo odbrane Crne Gore

Tema  Revizija upravljanja ljudskim resursima i kvaliteta vođenja kadrovske politike

Načelnica direkcije za pravna pitanja u Ministarstvu odbrane Crne Gore; Predsjednica Upravnog odbora stambene zadruge Ministarstva odbrane Crne Gore; do 2016. go- dine Šefica odsjeka za normativnu djelatnost u Ministarstvu kulture Crne Gore


   

 

SA POSLEDNJE IIA MONTENEGRO KONFERENCIJE INTERNE REVIZIJE

| Designed by IIA MONTENEGRO