_

 

"
EQA OBUKA-16 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Podgorica, 23.12.2016.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Institutom internih revizora Austrije (IIA Austria) organizovao je od 23-24. novembra 2016  obuku za sticanje zvanja "Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije" u skladu sa IIA Standardima, nako čega je predavač, Mag. Norbert Wagner uručio sertifikate o stečenom profesionalnom zvanju.

OBAVJEŠTVAMO ČLANSTVO ALI I ŠIRU STRUČNU JAVNOST DA SE PREDAVANJA (UKLJUČUJUĆI I PREZENTACIJA PREDAVAČA) MOGU POGLEDATI/PREUZETI BESPLATNO!!!

JEDINI USLOV ZA NEOGRANIČEN PRISTUP IIRCG ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA http://dls-cg.com/login/index.php JE DA POSTANETE ČLAN INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE.

UKOLIKO STE ZAINTERESOVANI, NAKON PRISTUPANJA U IIRCG ČLANSTVO, POTREBNO JE DA SE OBRATITE IIRCG ADMINISTRACIJI DA VAM DODIJELI KORISNIČKO IME I ŠIFRU ZA NEOGRANIČEN PRISTUP NAVEDENOJ OBUCI ALI I SVIM OSTALIM OBUKAMA U ORGANIZACIJI IIRCG.

PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU IIRCG WEB SAJTA VAM OMOGUĆAVA PREGLED VIDEO FAJLA SA PREDAVANJA (BEZ PRAVA POLAGANJA TESTA ZA STICANJE ZVANJA "EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA"). UKOLIKO IIRCG ČLAN BUDE ZAINTERESOVAN ZA DOBIJANJE NAVEDENOG SERTIFIKATA, U OBAVEZI JE DA ISPUNI USLOVE SERTIFIKACIJE KOJE MOŽETE POGLEDATI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...


PRIJAVA ZA PRISTUPANJE U IIRCG ČLANSTVO

 

 

IIRCG ADMINISTRACIJA

Mob: + 382 69 585 005
Tel: + 382 20 656 203

E-mail:
info@iircg.co.me


 

O PREDAVAČU

 

Mag. Norbert Wagner

AUSTRIA

  • Izvršni je Direktor IIA Austria,

  • Član je Odbora za međunarodne odnose Evropske Konfederacije nacionalnih instituta internih revizora (ECIIA) Brisel",

  • Obavljao je funkciju Izvršnog direktora Željeznice Austrije i trenutno je Direktor Akademije za obuku internih revizora Austrije,

  • Predstavnik je Globalnog instituta internih revizora za obuku u oblasti eksterne procjene kvaliteta interne revizije,

  • Predavač je na više desetina Međunarodnih konferencija u organizciji nacionalnih instituta internih revizora iz cijelog svijeta.

 


 

 

Naslovna