_

 

"
IIRCG OBUKA-20 CPE

Podgorica, 24.04.2017.

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice,  organizovao je od 07.-21. Aprila 2017. četvorodnevna specijalistička predavanja/obuku po novom programu edukacije/sertifikacije za sticanje zvanja:

 

"OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR"

Novi program uvodimo u skladu sa IIA smjernicama u pogledu edukacije i sertifikacije internih revizora iz oblasti primjene IIA Standarda, nezavisno od toga da li kandidati dolaze iz javnog, realnog ili sektora finansijskiih institucija.

PODACI O PREDAVAČIMA

 

Doc dr Branislav Radulović

Senator  -  Državna Revizorska Institucija (DRI)

Crna Gora

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ predavač na predmetima  „Kontrola i revizija“ i  „Finansije i finansijsko pravo“.

Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne revizorske institucije za sticanje licence – državni revizor, na predmetu – „Revizija javnog sektora.“


Doc dr Slavko Rakočević, CRMA

Predsjednik IIRCG

Crna Gora

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore; Predsjednik je Upravnog odbora Komore Procjenitelja CG, bio je višegodišnji član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Institua širom svijeta; prethodni je član Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel,  višegodišnji Rukovodilac Odjeljenja za praćenje usklađenosti (Komplajens) Hipotekarne Banke AD Podgorica te višegodišnji Rukovodilac interne revizije Wiener Städtische osiguranja Crna Gora.

Posjeduje Međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije; Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenjivač kod Udruženja procjenjivača Crne Goren, Srbije i Komore Procjenitelja Crne Gore.


Prof dr Ramo Šendelj

Univerzitet UDG Podgorica

Crna Gora

Doktor je ekonomskih nauka-oblast Informacioni Sistemi, prethodni je Dekan Fakulteta za informacione tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica. Do 2005. godine obavljao je funkciju Načelnika računskog centra ratne mornarice Vojske Srbije i Crne Gore.

Član je „Odbora za Obrazovanje“ Crnogorske akademije nauka i umjetntosti, član je stručnog programskog odbora Festivala informatičkih dostignuća „INFOFEST“ Crna Gora, član je stručnog programskog naučnog simpozijuma „Informacione Tehnologije“, čan je Upravljačke grupe projekta „EURAXESS MONTENEGRO“, član je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore.   

Autor je više monografija, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Predavao je na više konferencija, simpozijuma, seminara i radionica.


Prof dr Jozefina Beke Trivunac

Udruženje internih revizora Srbije

Srbija

Dr Jozefina Beke-Trivunac je predsjednica u Udruženju internih revizora Srbije – IIA Serbia; međunarodno je sertifikovani interni revizor (CIA), Ovlašćeni je revizor kod Komore ovlašćenih revizora Srbije, redovni je profesor „ALFA Univerziteta“, Beograd-Srbija. Profesionalnu karijeru gradila je u državnoj i međunarodnoj revizorskoj organizaciji.

Član je Odbora za reviziju Instituta IMS Beograd. Od 2006. g. član je Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje Komore ovlašćenih revizora Srbije; član je odbora za edukaciju Instituta internih revizora Crne Gore.


Olivera Radović

JP Elektromreža Srbije

Srbija

Rukovodilac je Sektora interne revizije u A.D. Elektromreža Srbije“. Do 2008. g. radila je u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, Odjeljenju za internu reviziju na radnom mjestu revizora, u zvanju savjetnika.

Nosilac je profesionalnog zvanja "Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru" i Ovlašćeni računovođa-stečeno kod Saveza računovođa i revizora Jugoslavije. Nosilac je Sertifikata za eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije koje je izdao IIA Montenegro. Član je Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Nosilac je Sertifikata za službenika za javne nabavke; Interni je provjerivač medjunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004&OHSAS 18001:2007. Sudski je vještak ekonomsko-finansijske struke. Član je Udruženja internih revizora Srbije (punopravnog člana Globalnog institute internih revizora) od njegovog osnivanja.

 

 


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OBUKE

ZA PREDAVANJA NA UNIVERZITETU UDG, OD 07.-08. APRILA 2017.

TERMIN PREDAVANJA
PREDAVANJA IZ PREDMETA "IZVOĐENJE INTERNE REVIZIJE" PREDAVAČ
10:00-15:00

I. Upravljanje funkcijom interne revizije

Standardi i Novi vodiči implementacije

Svrha, ovlašćenja i odgovornost

1000

Nezavisnost i objektivnost

1100

Stručnost i dužna profesionalna pažnja

1200

Program obezbeđenja i unapređenja kvaliteta

1300

I. Upravljanje funkcijom interne revizije

Standardi i Novi vodiči implementacije

Upravljanje aktivnošću interne revizije

2000

Priroda posla

2100

II. Upravljanje pojedinačnim angažmanom interne revizije

 

Planiranje angažmana

2200

Izvođenje interne revizije

2300

Saopštavanje rezultata

2400

Praćenje napretka

2500

Izveštavanje o prihvaćenom riziku

2600

Prof dr Jozefina Beke Trivunac

 

 

Olivera Radović

 

PAUZA ZA RUČAK OD 13:00-13:30

 

ZA PREDAVANJA NA UNIVERZITETU UDG-11.  APRIL 2017.

TERMIN PREDAVANJA PREDAVANJA IZ PREDMETA "REVIZIJA IT" PREDAVAČ
10:00-15:00

·         Ustanovljavanje efektivne interne funkcije IT revizije

·         Revizija kontrola na nivou celog entiteta

·         Revizija centara podataka i vraćanja podataka izgubljenih 

          usled otkaza sistema

·         Revizija svičeva, rutera I firewall-a

·         Revizija windows operativnih sistema

·         Revizija Unix I Linux operativnih Sistema

·         Revizija veb servera 

·         Revizija baze podataka

·         Revizija aplikacija

·         Revizija Wlan i prenosnih uređaja

·         Revizija projekata kompanija

 

Prof dr Ramo Šendelj

PAUZA ZA RUČAK OD 13:00-13:30

 

ZA PREDAVANJA NA UNIVERZITETU UDG PODGORICA-21. APRIL 2017.

MJESTO/TERMIN

PREDAVANJA

PREDAVANJA IZ PREDMETA "ULOGA I AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE U UPRAVLJANJU, UTVRĐIVANJU RIZIKA I INTERNIH KONTROLA" PREDAVAČ
10:00-12:00

·         Osnove interne revizije

·         Odnos između revizije i računovodstva

·         Standardi interne revizije

·         Najbolje prakse Korporativng upravljanja

·         Najbolje prakse upravljanja rizicima

·         Etika i revizija

·         Praćenje usklađenosti poslovanja-Komplajens

 

Doc dr Slavko Rakočević, CRMA

13:00-15:00

·        Normativna uređenost interne revizije       

.        Izvještaj interne revizije

.        Odnos interne i eksterne revizije

.        Način korišćenja izvještaja interne revizije

.        Ondnos internog revizora i menadžmenta

.        Praćenje realizacije preporuka interne revizije

Doc dr Branislav Radulović

PAUZA ZA RUČAK OD 12:00-13:00

 

PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA U SALI UNIVERZITETA UDG U PODGORICI (NA II SPRATU) U DONJOJ GORICI, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna