_

 

"
EQA OBUKA-16 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Podgorica, 24.11.2016.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Institutom internih revizora Austrije (IIA Austria) organizovao je od 23-24. novembra 2016  obuku za sticanje zvanja "Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije" u skladu sa IIA Standardima, nako čega je predavač, Mag. Norbert Wagner uručio sertifikate o stečenom profesionalnom zvanju.

Agendu obuke možete preuzeti ukoliko kliknte ovdje...

Slike sa EQA obuke možete preuzeti ukoliko kliknete OVDJE...

 

U skladu sa IIA Standardom 1312-EKSTERNE OCJENE, eksterna ocjenjivanja moraju biti sprovedena bar jednom u pet godina od strane kvalifikovanog, nezavisnog ocjenjivača ili tima ocjenjivača. Izvršni rukovodilac revizije mora da razmotri sa odborom: potrebu za češćim eksternim ocjenjivanjem; i kvalifikacije i nezavisnost ocjenjivača ili tima ocjenjivača, uključujući i svaki potencijalni sukob interesa.


PODACI O PREDAVAČU

 

Mag. Norbert Wagner

AUSTRIA

 

  • Izvršni je Direktor IIA Austria,

  • Član je Odbora za međunarodne odnose Evropske Konfederacije nacionalnih instituta internih revizora (ECIIA) Brisel",

  • Obavljao je funkciju Izvršnog direktora Željeznice Austrije i trenutno je Direktor Akademije za obuku internih revizora Austrije,

  • Predstavnik je Globalnog instituta internih revizora za obuku u oblasti eksterne procjene kvaliteta interne revizije,

  • Predavač je na više desetina Međunarodnih konferencija u organizciji nacionalnih instituta internih revizora iz cijelog svijeta.

 


 

Naslovna