VRŠENJE PROCJENE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PUTEM PRINOSNOG PRISTUPA

IIRCG je u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore, revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice, kao i u saradnji sa Udruženjem Procjenitelja Rumunije (ANEVAR)  organizovao 15.03.2019. obuku za procjenu vrijednosti materijalnih sredstava primjenom prinosnog pristupa, u skladu sa MSFI 13-mjerenje fer vrijednosti. Obuka je organizovana u cilju boljeg razumijevanja Pravilnika o Metodologiji za procjenu…