NEFINANSIJSKO I INTEGRISANO KORPORATIVNO IZVJEŠTAVANJE

IIRCG SEMINAR SA RADIONICOM Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 28.01.2016.Seminar na temu:   “NEFINANSIJSKO I INTEGRISANO KORPORATIVNO IZVJEŠTAVANJE” Cilj Seminara je upoznavanje učesnika sa procesom nefinansijsko izvještavanja čiji je značaj naročito porastao nakon što je 29. septembra 2014. EU usvojila Direktivu o ne-finansijskom izvještavanju. Pošto će koristi od veće transparentnosti, povjerenja i dugoročne…