SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE

IIRCG SEMINAR Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, u saradnji sa Ministarstvom Finansija Crne Gore,  organizovao je dana 18.12.2015. seminar na temu:   “SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE“ Cilj Seminara je upoznavanje učesnika sa utvrđivanje okvira  za uspostavljanje i sprovođenje jedinstvenog procesa upravljanja rizicima kod svih subjekata u Crnoj Gori. Smjernice su namijenjene,…